معیارپذیری تفسیر قرآن کریم: رهیافت‌ها و چالش‌ها

Acceptability of Criterion in the Interpretation of Holy Quran : Approaches & Challengesکد کتاب : ۲۱۱۳
نویسنده (ها) : دکتر علی فتحی
Ali Fathi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۰۵ مهر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-600-298-164-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : شایسته تقدیر چهارمین دوره جشنواره نشان دهخدا ، 1397
قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

یکی از مسائل بنیادین علوم انسانی در تفسیر متون، معیارپذیری آن است، بر این اساس، دیدگاه رایج در سنت تفسیری، براساس اعتبار تفسیر و معیارپذیری آن بوده است؛ اما با ظهور رویکرد ذهنی‌گرایی در غرب و نوع تحلیل آنها از حقیقت، زبان، روش، معنا و فهم، معیارپذیری تفسیر با چالش‌های جدی مواجه شد؛ حال آنکه بر پایه اصول عقلایی، حقیقت به معنای ویژگی قضیه، زبان به عنوان ابزار ابراز معنا و روش به عنوان راه وصول به آن، شالوده تفسیر متون را شکل می‌دهند. رویکردهای ذهنی‌گرا در فهم متون دینی با هدف پدیدآورنده آن ناسازگار بوده و پیامدهای نادرستی را در پی دارد. این اثر، ضمن تبیین و تحلیل اصول مشترک حاکم بر تفسیر متون از جمله اعتبار تفسیر، تعیّن معنای متن، وابستگی معنای آن به مؤلف، به بررسی و نقد مبانی، مستندات و پیامدهای رویکرد ذهنی‌گرا در تفسیر متون دینی به ویژه تفسیر قرآن کریم پرداخته است.

ارسال با ایمیل: