زبان قرآن و مسائل آن

The Language of Quran and Its Issuesکد کتاب : ۱۳۳۳
نویسنده (ها) : دکتر محمد باقر سعیدی روشن
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۰۵ مهر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸
شابک : 978-600-5486-32-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۰۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
برگزیده : برگزیده چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی، 1389
قیمت : ۴۹۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

زبان دین امروز یکی از موضوعات مهم پژوهش در فلسفه دین است که مسائل گوناگونی را در بردارد. برخی از این مسائل کهن و برخی دیگر نوپدید و یا دارای زوایایی تازه‌اند. شیوه زبان دین و تأویل‌پذیری یا یک وجهی بودن زبان این متون، از دیرباز مطرح بوده است، اما معناداری گزاره‌ها و آموزه‌های دینی، کارکرد زبان دین از منظر انگیزشی یا معرفت‌بخشی، حیرت‌زایی یا فیصله‌بخشی زبان دین و تأثیرپذیری با تأثیرناپذیری زبان دین از فرهنگ و زبان عصر، از مسائل مهم دوران معاصر است. این سنخ مسائل امروز نیز در تطبیق با قرآن کریم، مطرح و نیازمند تحلیل جدی است. تعیین موضع در مسائل یاد شده مبنای تفسیر و هرمنوتیک خاص قرآن است و تأثیری اساسی در تفسیر قرآن دارد. «زبان قرآن و مسائل آن» به منظور ارائه نظریه‌ای بدیل در مسائل زبان قرآن، در مقابل نظریه‌های رقیب در زبان دین، با رویکردی ایجابی و مسئله‌ شناسانه و با استناد به مبانی معرفتی ـ استدلالی، به مسائل زبان قرآن، پرداخته است. این اثر، ضمن ارائه اطلاعات اساسی در حوزه زبان دین و زبان قرآن و پاسخگویی به مهم‌ترین پرسش‌ها در مسائل زبان قرآن، نقد و تحلیل دیدگاه‌های ناهمخوان با مبانی معرفتی اعتقادی قرآن را نیز از نظر دور نداشته است.

فصل اول: کلیات و مفاهیم زبان، زبان دین و زبان قرآن
فصل دوم: زبان دین و دیدگاههای سنتی غرب
فصل سوم: پوزیتیویسم و بی‌معنایی زبان دین
فصل چهارم: تحلیل زبانی و کارکردگرایی زبان دینی
فصل پنجم: نمادگرایی در زبان دینی
فصل ششم: واقع‌گرایی و شناختاری بودن زبان دین
فصل هفتم: تمایز مبانی و زمینه‌های فکری اسلام و آیین یهودی – مسیحی
فصل هشتم: زبان قرآن در ساحت مفردات
فصل نهم: شیوه زبان قرآن
فصل دهم: زبان قرآن و نقش معرفت‌بخشی و انگیزشی
فصل یازدهم: توجیه معرفت‌بخشی مفاهیم قرآن
فصل دوازدهم: زبان قرآن حیرت‌آفرین یا فیصله‌بخش؟
فصل سیزدهم: زبان چند بعدی قرآن
فصل چهاردهم: قرآن نزول تاریخی، حضور فراتاریخی (زبان فراعصری قرآن)

چاپ دوم، ویراست 2

 

این کتاب برای طلاب و دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع دکتری به عنوان منبع درس «زبان قرآن» و منبع کمکی درسهای «روشها و مکاتب تفسیری»، «کلام جدید»و «علوم قرآن» در رشته‌های تفسیر و علوم قرآنی تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: