گفتمان روایت: جستاری در باب روش

Discours du récit: essai de méthodeکد کتاب : ۲۲۹۰
نویسنده (ها) : ژرار ژنت
Gérard Genette
مترجم (ها) : معصومه زواریان
Masoumeh Zavarian
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۳ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0749-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۱۶
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

روایتگری به شیوه پروست طیفی است که نمی‌توان به اجزاء تقلیلش داد و این بارزترین مشخصه روایتگری او است. جستجو جز خودش را شرح نمی‌کند. این جستجو، مثل هر اثر یا هر اندام‌واره دیگر از عناصر محیطی یا فرافردی ساخته شده و این عناصر که با تلفیقی خاص کنار هم چیده شده مجموعه بی‌نظیری ایجاد کرده است. در اینجا تحلیل از کل به جزء نیست بلکه از جزء به کل است. به بیان دیگر، تحلیل از جستجوی قیاس‌ناپذیر به جانب عناصر عمومی و جریان رایجی است که ما آن را زمان‌پریشی، کانون روایت، فزونی اطلاعات، تکرار، بازگشت زمانی و ... نامیده‌ایم. در این نوشتار با روش تحلیل سروکار داریم. ما با کاوش در موارد خاص، موارد مطلق را یافته‌ایم و همین که نظریه را به خدمت نقد درآوریم، به رغم میل خود، نقد را در خدمت نظریه قرار داده‌ایم. این ناسازواری از ویژگی‌های هر بوطیقا و هر عملِ دانش است که همواره میان دو کلیشه گریزناپذیر (اهداف خاص و دانش عام) شقه می‌شود. این حقیقت که قاعده عام از دل موارد خاص برمی‌آید همواره حقیقتی رایج و جذاب بوده است. مشخصه روایتگری پروست، تجزیه‌ناپذیری آن است و آنچه در این کتاب در باب تحلیل این مشخصه آمده است قابلیت مقایسه، تطبیق و ایجاد دورنما را دارد.

مقدمه مترجم
پیشگفتار

مقدمه فصل اول‌: نظم و ترتیب
فصل دوم: تداوم زمانی
فصل سوم: بسامد
فصل چهارم: وجه
فصل پنجم: صدا

منابع
واژه‌نامه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی به عنوان منبع مبنایی گرایش ادبیات روایی در مقطع کارشناسی ارشد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :