علوم قرآنی

Koranic Sciencesکد کتاب : ۴۴۹
نویسنده (ها) : آیت‌الله محمدهادى معرفت
Ayatollah Mahammad Hady Marefat
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه فرهنگی التمهید
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱
شابک : 978-600-02-0156-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۶
تعداد صفحات : ۳۶۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
برگزیده : برگزیده دهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی ، 1380
قیمت : ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ ریال

علوم قرآنی علمی است که در آن درباره مسائل مرتبط با شناخت قرآن و شئون مختلف آن بحث می‌شود. فرق بین «علوم قرآنی» و «معارف قرآنی» آن است که علوم قرآنی بحثی بیرونی است و به درون و محتوای قرآن از جنبه تفسیری نمی‌پردازد، اما معارف قرآنی کاملاً با مطالب درونی قرآن و محتوای آن سر و کار دارد و یک نوع تفسیر موضوعی است. در علوم قرآنی مباحثی چون وحی و نزول قرآن، مدت و ترتیب نزول، اسباب نزول، جمع و تألیف قرآن، کاتبان وحی، یکسان کردن مصحف‌ها، پیدایش قرائات و منشأ اختلاف در قرائت قرآن، اعجاز قرآن و ... مطرح می‌شود. ضرورت بحث در علوم قرآنی از آن جهت است که تا قرآن کاملاً شناخته نشود و ثابت نگردد که کلام اسلامی است، پرداختن به محتوای آن موردی نخواهد داشت. کتاب حاضر در حقیقت خلاصه و بازنویسی کتاب‌های التمهید فی علوم‌ القرآن و صیانه‌ القرآن من التحریف است. این بازنویسی به گونه‌ای انجام شده است که متناسب سطح عمومی در حوزه و مقطع کارشناسی در دانشگاه‌هاست.

مقدمه

فصل اول: قُرّاء و قرائات سبع
فصل دوم: حجیت ظواهر قرآن
فصل سوم: دلالت در قرآن
فصل چهارم: وجوه و نظائر در قرآن
فصل پنجم: حکم و متشابه
فصل ششم: نسخ در قرآن
فصل هفتم: اعجاز قرآن
فصل هشتم: قصص قرآن
فصل نهم: سوگندهای قرآن
فصل دهم: امثال قرآن

منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :