مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها و کارکردها)

Advanced Human Resources Management (Approaches , Processes & Functions)گروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۷۶۰
نویسنده (ها) : دکتر عباس عباس‌پور
Abbas Abbaspour , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-798-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۱۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۲۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

بخش اول: شناخت مدیریت منابع انسانی
فصل اول: مبانی مدیریت منابع انسانی
فصل دوم: رویکردها و تحقیقات تجربی در زمینه مدیریت منابع انسانی

بخش دوم: فرایند جذب و به کارگماری منابع انسانی
فصل سوم: تحلیل شغل
فصل چهارم: برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی
فصل پنجم: کارمندیابی منابع انسانی
فصل ششم: انتخاب کارکنان

بخش سوم: فرایند بالنده‌سازی منابع انسانی
فصل هفتم: آشناسازی و اجتماعی کردن کارکنان
فصل هشتم: آموزش و به‌سازی کارکنان
فصل نهم: مسیر پیشرفت شغلی کارکنان

بخش چهارم: فرایند انگیزش منابع انسانی
فصل دهم: انگیزش کارکنان
فصل یازدهم: طراحی شغل
فصل دوازدهم: ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان
فصل سیزدهم: نظام پاداش و جبران خدمات
فصل چهاردهم: مزایای کارکنان

بخش پنجم: فرایند حفظ و نگهداری منابع انسانی
فصل پانزدهم: برنامه‌های ایمنی و سلامت کارکنان
فصل شانزدهم: ارتباطات
فصل هفدهم: روابط کارکنان و مذاکرات جمعی
فصل هجدهم: بحث و نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت (بازرگانی، دولتی، صنعتی و …) در مقطع کارشناسی، به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت منابع انسانی» به ارزش 3 واحد و در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت منابع انسانی پیشرفته» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :