مسلمانان و نگارش تاریخ: پژوهشی در تاریخ‌نگاری اسلامی

Muslims and Historiography: A Research on Islamic Historiographyکد کتاب : ۱۳۶۳
نویسنده (ها) : عبدالعلیم عبدالرحمن خضر
Abd al Alim A. Khidr
مترجم (ها) : صادق عبادی
Sadiq Ebadi
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۷ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹
شابک : 978-964-530-470-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۴۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه مترجم
پیشگفتار نویسنده
فصل اول: مفهوم علمی تاریخ و پیوند آن با علوم اجتماعی
فصل دوم: علم تاریخ نزد مسلمانان
فصل سوم: ضرورت راستی و بی‌طرفی در تاریخ‌نگاری
فصل چهارم: نشانه‌های روش علمی نگارش تاریخ از نظر ابن‌خلدون
فصل پنجم: روشها و شیوه‌های پژوهشهای تاریخی مسلمانان
فصل ششم: رویکردهای نوین در فلسفه تاریخ و پژوهشهای تاریخی
فصل هفتم: به سوی روشی اسلامی، برای بازنگاری تاریخ
منابع و مآخذ
نمایه نامها
نمایه اماکن
نمایه نام کتابها
نمایه موضوعی

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی به عنوان منبعی سودمند در درس «تاریخ‌نگاری در اسلام» ترجمه شده است و علاوه بر آن برای دانشجویان رشته تاریخ به ویژه در گرایشهای تاریخ اسلام نیز قابل استفاده است.

ارسال با ایمیل: