اقتصادسنجی: تک‌معادلات با فروض کلاسیک

Econometrics (Single Equations with Classical Assumptions)گروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۲۱۸۲
نویسنده (ها) : دکتر مسعود درخشان ، تلخیص دوره دو جلدی: دکتر عاطفه تکلیف
Masoud Derakhshan , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۱ آذر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۹
شابک : 978-600-02-0598-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

این کتاب، خلاصه شده دو مجلّد کتاب اقتصاد‌سنجی تحت همین عنوان و منطبق بر سرفصل‌های مصوب شورای تحول علوم انسانی برای درس اقتصاد‌سنجی (1) دوره کارشناسی است. تخمین تک‌معادلات با فروض کلاسیک به روش‌های حداقل مربعات معمولی و حداکثر راستنمایی و آزمون فرضیه‌ها، محورهای اصلی این کتاب است. با اینکه از جبر ماتریسی نیز در تبیین مفاهیم و روش‌های تخمین و آزمون استفاده شده، سادگی و روانی مطالب به همراه مثال‌های متعدد، از ویژگی این کتاب است.

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: تخمین مدل رگرسیون خطی ساده
فصل دوم: آزمون‌های آماری و ویژگی‌های مطلوب تخمین‌زن‌ها در مدل رگرسیون...
فصل سوم: پیش‌بینی در مدل رگرسیون خطی ساده و مباحث تکمیلی
فصل چهارم: مدل رگرسیون خطی با دو متغیر توضیحی
فصل پنجم: تخمین مدل رگرسیون خطی چند متغیره
فصل ششم: آزمون پارامترها در مدل رگرسیون خطی چند متغیره
فصل هفتم: تخمین‌های مقید و آزمون تغییر ساختاری
فصل هشتم: متغیرهای مجازی و کاربرد آن در مدل‌های رگرسیون
فصل نهم: پیش‌بینی در مدل رگرسیون خطی چند متغیره و مباحث تکمیلی
فصل دهم: روش حداکثر راست‌نمایی

جدول‌های آماری
منابع
واژه‌نامه انگلیسی ـ فارسی
نمایه اسامی
نمایه موضوعی

کتاب حاضر که دربرگیرنده مفاهیم اقتصادسنجی است برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی به ‌عنوان منبع اصلی درس «اقتصادسنجی 1» به ارزش 3 واحد تدوین شده است و برای رشته‌های مدیریت، آمار و مهندسی صنایع نیز قابل استفاده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :