کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 114 مورد

تأمین مالیۀ اسلامی: سطح متوسط

تأمین مالیۀ اسلامی: سطح متوسط

کد کتاب : ۲۵۸۳

نویسنده (ها) : نبیل مغربی ، عباس میرآخور ، ضمیر اقبال
Nabil Maghrebi , Abbas Mirakhor , Zamir Iqbal
مترجم (ها) : دکتر حامد تاجمیر ریاحی
Hamed Tajmir Riyahi

قیمت : ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

اقتصاد منطقه‌ای

اقتصاد منطقه‌ای

کد کتاب : ۲۵۷۳

نویسنده (ها) : دکتر نعمت‌اله اکبری ، دکتر نسرین کریمی
Nematollah Akbari , PhD , Nasrin Karimi , PhD

قیمت : ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

جهانی‌شدن و بحران‌های مالی

جهانی‌شدن و بحران‌های مالی

کد کتاب : ۲۵۵۹

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم رضائی
Ebrahim Rezaei , PhD

قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

اقتصاد بخش عمومی (۲): مالیات‌ها و نقش تثبیتی و توزیعی دولت

اقتصاد بخش عمومی (۲): مالیات‌ها و نقش تثبیتی و توزیعی دولت

کد کتاب : ۲۵۳۰

نویسنده (ها) : دکتر یداله دادگر ، دکتر حجت ایزدخواستی
Yadollah Dadgar , PhD , Hojjat Izadkhasti , PhD

قیمت : ۷۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱

اقتصاد بخش عمومی (۱): هزینه‌ها و ساختارهای دولت

اقتصاد بخش عمومی (۱): هزینه‌ها و ساختارهای دولت

کد کتاب : ۲۵۲۹

نویسنده (ها) : دکتر یداله دادگر ، دکتر حجت ایزدخواستی
Yadollah Dadgar , PhD , Hojjat Izadkhasti , PhD

قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۱

ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی

ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی

کد کتاب : ۲۴۹۷

نویسنده (ها) : دکتر حسن سبحانی

قیمت : ۵۸۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

عملیات بانکداری داخلی (جلد دوم)

عملیات بانکداری داخلی (جلد دوم)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۹۴

نویسنده (ها) : دکتر مهدی رضوی ، ابراهیم سهرابی
Mehdi Razavi , PhD , Ebrahim Sohrabi , PhD

قیمت : ۱٬۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

اقتصاد دانش‌بنیان: مبانی، مفاهیم، روش‌شناسی

اقتصاد دانش‌بنیان: مبانی، مفاهیم، روش‌شناسی

کد کتاب : ۲۴۷۹

نویسنده (ها) : دکتر فرشاد مؤمنی ، دکتر سید محمدباقر نجفی
Farshad Momeni , PhD , Seyyed Mohammad-Bagher Najaf , PhDi

قیمت : ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲

نظام مالی اسلامی: مجموعه مقالات نکوداشت شادروان دکتر محمدنقی نظرپور

نظام مالی اسلامی: مجموعه مقالات نکوداشت شادروان دکتر محمدنقی نظرپور

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۷۴

نویسنده (ها) : با اهتمام دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
MohammadReza Yousef Sheikhrobat , PhD

قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

عملیات بانکداری داخلی (جلد اول)

عملیات بانکداری داخلی (جلد اول)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۶۹

نویسنده (ها) : دکتر مهدی رضوی ، ابراهیم سهرابی
Mehdi Razavi , PhD , Ebrahim Sohrabi

قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

سیاست‌های توسعه کشاورزی

سیاست‌های توسعه کشاورزی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۴۲

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین کریم
Mohammad Hosein Karim

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰

ارزیابی اجتماعی ـ فرهنگی طرح‌های اقتصادی

ارزیابی اجتماعی ـ فرهنگی طرح‌های اقتصادی

کد کتاب : ۲۴۳۶

نویسنده (ها) : دکتر امیرحسین مزیّنی
Amir Hossein Mozayani , PhD

قیمت : ۹۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

اصول بیمه اسلامی

اصول بیمه اسلامی

کد کتاب : ۲۴۳۴

نویسنده (ها) : مجید رضایی دوانی ، مرتضی رضایی
Majid Rezaei Davani , Morteza Rezaei

قیمت : ۸۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲

مبانی نظری اقتصاد اسلامی

مبانی نظری اقتصاد اسلامی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۲۵

نویسنده (ها) : دکتر حسین عیوضلو
Hossein Eyvazlou , PhD

قیمت : ۷۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۹

اقتصاد حمل و نقل: نظریه‌ها و کاربردها

اقتصاد حمل و نقل: نظریه‌ها و کاربردها

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۰۱

نویسنده (ها) : دکتر میرحسین موسوی
Mirhosein Mousavi , PhD

قیمت : ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

مبانی اولیه ریاضیات مالی

مبانی اولیه ریاضیات مالی

کد کتاب : ۲۳۲۸

نویسنده (ها) : جِی. رابرت بیوکنن
J. Robert Buchanan
مترجم (ها) : دکتر حسین امیری
Hossein Amiri , PhD

قیمت : ۲٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

فرایندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن (در اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی)

فرایندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن (در اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۳۱۵

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین پورکاظمی
Mohammad Hossein Pourkazemi , PhD

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

مقدمه‌‌ای بر اقتصادسنجی بیزی

مقدمه‌‌ای بر اقتصادسنجی بیزی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۲۸۵

نویسنده (ها) : ادوارد گرینبرگ
Edward Greenberg
مترجم (ها) : دکتر حسن حیدری ، علیرضا کیخا
Hassan Heidari , PhD , Alireza Keikha

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹