بازاریابی راهبردی: برنامه‌ریزی و نظارت

STRATEIC MARKETING : PLANNING AND CONTROLگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۵۱۶
نویسنده (ها) : گرام دراموند ، جان انسور ، روث اشفورد
Graeme Drummond , Johan Ensor , Ruth Ashford
مترجم (ها) : دکتر شهریار عزیزی ، محمد مقدسی ، مهرداد عظیمی
Shahriar Azizi , PhD , Mohammad Moghaddasi , Mehrdad Azimi
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۶ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-670-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۱۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

هر شرکت فقط دو وظیفه دارد: بازاریابی و نوآوری. در برنامه‌ریزی راهبردی بازاریابی به صورت نظام‌مند و منطقی، هدفها و مقاصد بازاریابی شرکت مشخص می‌شوند و با ارزیابی توانمندیها، محدودیتهای داخلی، فرصتها و تهدیدهای بیرونی، راهبردهای ممکن تدوین می‌شوند. هدف این کتاب آن است که خوانندگان بتوانند با مطالعه آن درک عملی و نظری مناسبی درباره بازاریابی، برنامه‌ریزی و کنترل فراهم آورند. در این کتاب ابزار، فنون و مفاهیم ضروری برای تصمیم‌گیریهای راهبردی بازاریابی به صورت مختصر و شفاف مطرح شده است.لازم به ذکر است که بازاریابی راهبردی، کتابی مقدماتی نیست و برای دانشجویان و مدیران اجرایی مطلع از اصول بازاریابی تدوین شده است.

پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار مؤلفان
فصل اول: چشم‌انداز راهبردی
بخش اول: تحلیل راهبردی
فصل دوم: تحلیل خارجی
فصل سوم: اطلاعات رقابتی
فصل چهارم: بخش‌بندی بازار
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داخلی
فصل ششم: آینده‌نگری
بخش دوم: تدوین راهبرد
فصل هفتم: نیت راهبردی
فصل هشتم: تدوین راهبرد
فصل نهم: راهبرد انتخاب بازار هدف، جایگاه‌یابی و شناسه
فصل دهم: توسعه محصول و نوآوری
فصل یازدهم: پیمانها و روابط
فصل دوازدهم: برنامه‌ریزی بازاریابی راهبردی
بخش سوم: اجرای راهبردی
فصل سیزدهم: اجرای راهبردی
فصل چهاردهم: نظارت
بخش چهارم: مباحث نوین در بازاریابی راهبردی
فصل پانزدهم: مدیریت ارتباط با مشتری
فصل شانزدهم: اخلاقیات در بازاریابی و تصمیم‌گیری بازاریابی راهبردی
بخش پنجم: آموزش بازاریابی راهبردی
فصل هفدهم: یادگیری مسئله‌محور

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت استراتژیک پیشرفته» به ارزش 3 واحد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :