ماخذشناسی تفاسیر قرآن

References of Quranic Exegesisکد کتاب : ۲۴۹۱
نویسنده (ها) : دکتر زهره نریمانی ، دکتر جعفر فیروزمندی بندپی
Zohreh Narimani , PhD , Jafar Firoozmandi-Bandpay , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
آخرین بروزرسانی : ۲۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-2515-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۱
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۳۵۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۷۹۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

شناخت و بررسی نقّادانه تفاسیر مهم فریقین، گامی مهم در پویایی و بهره‌مندی از دانش تفسیر به شمار می‌رود. در این کتاب (مأخذشناسی تفاسیر قرآن) که با شیوه‌ای آموزشی تألیف و تدوین شده است، نویسندگان کوشیده‌اند با هدف بررسی تفصیلی و شناختِ دقیقِ علمیِ گونه‌های مهم تفاسیر در سه حوزۀ تفاسیر روایی، اجتهادی و موضوعی به معرفی تفاسیر شاخص قدیم و معاصر اهتمام ورزند. بیانِ بحث‌های تطبیقی در پایان گونه‌های تفسیری و نیز معرفی روشمندِ مهم‌ترین مؤلفه‌ها و کاستی‌های هر تفسیر همراه با شرح و ذکر نمونه، مبحثِ مهم دیگری است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

مقدمه
درس اول: شناخت واژگانی و اصطلاحی تفسیر
درس دوم: ضرورت شناخت تفاسیر
درس سوم: تفاسیر روایی و کارکرد آنها
درس چهارم: آشنایی با مهم‌ترین تفاسیر روایی شیعه
درس پنجم: آشنایی با مهمترین تفاسیر روایی اهل سنت
درس ششم: تفاسیر اجتهادی ـ روایی شیعی
درس هفتم: تفاسیر اجتهادی ـ‌ روایی اهل سنت
درس هشتم: آشنایی با تفاسیر اجتهادی جامع شیعی
درس نهم: آشنایی با تفاسیر اجتهادی جامع اهل سنت
درس دهم: بررسی تطبیقی تفاسیر اجتهادی جامع شیعی و اهل سنت
درس یازدهم: تفاسیر موضوعی و چرایی نگارش آنها
درس دوازدهم: آشنایی با تفاسیر موضوعی اهل سنت

منابع و مآخذ

کتاب حاضر، برای دانشجویان رشتۀ علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مأخذشناسی تفاسیر قرآن» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :