مبانی تفسیر موضوعی

The Principles of Thematic Exegesisکد کتاب : ۲۵۴۵
نویسنده (ها) : مصطفی کریمی
Mostafa Karimi
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
آخرین بروزرسانی : ۱۱ تیر ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-3141-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۲
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۷۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

قرآن کریم کامل‌ترین راهنماى الهی برای انسان‏‌هاست. رهیابی به کمال و تعالی و درمان دردهای مادی و معنوی با قرآن کریم، تنها در سایه عمل به دیدگاه‌های آن امکان دارد. دیدگاه‌های قرآن کریم با روش صحیح، یعنی تفسیر موضوعی و نظریه‌پردازی قرآنی استخراج می‌شود. با تفسیر موضوعی در صورتی می‌توان به این مهم دستیافت که بر مبانی درست استوار باشد. در این اثر با هدف زمینه‌سازی برای شکل‌گیری فرایند صحیح تفسیر موضوعی و تولید نظریه‌های قرآنی، مبانی تفسیر موضوعی بررسی می‌شود. این مبانی عبارت‌اند از: مبانی مربوط به ماهیت تفسیر موضوعی، امکان تفسیر موضوعی، اعتبار تفسیر موضوعی، کمال و غنای تفسیر موضوعی.

پیشگفتار

بخش اول: مفاهیم و کلیات
مفاهیم
کلیات

بخش دوم: مبانی مربوط به ماهیت تفسیر موضوعی
فصل اول: قلمروهای تفسیر موضوعی
فصل دوم: نسبت تفسیر موضوعی با تفسیر ترتیبی

بخش سوم: مبانی مربوط به امکان تفسیر موضوعی
فصل اول: قابلیت محتوایی قرآن برای بیان دیدگاه
فصل دوم: قابلیت بیانی قرآن برای ارائه دیدگاه
فصل سوم: شناختاری بودن گزاره‌های قرآن
فصل چهارم: هماهنگی درونی گزاره‌های قرآن
فصل پنجم: ناظر به هم بودنِ آیات قرآن

بخش چهارم: مبانی مربوط به اعتبار تفسیر موضوعی
فصل اول: واقع‌نمایی گزاره‌های قرآنی
فصل دوم: جواز شرعی تفسیر موضوعی
فصل سوم: جهانی و جاودانه بودن قرآن کریم

بخش پنجم: مبانی مربوط به کمال و غنای تفسیر موضوعی
فصل اول: استقلال معنایی فرازهای قرآنی
فصل دوم:‌ رابطۀ منطقی بین هست‌ها و بایدهای قرآن
فصل سوم:‌ باطن داشتن قرآن
فصل چهارم: نقش آگاهی از دستاورد‌های بشری در تفسیر موضوعی

فهرست منابع
نمایه اصطلاحات

کتاب حاضر برای دانشـجویان رشته الهیات (علوم قرآن و حدیث ـ تفسیر) در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مبانی موضوعی قرآن» به ارزش 2 واحد تدوین شده است و همچنین برای دروس «مبانی و روش‌های تفسیر قرآن» و «روش تفسیر قرآن» هرکدام به ارزش 2 واحد در همین مقطع قابل استفاده می‌باشد. امید است که علاوه بر جامعة دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :