عرفان اسلامی: با تأکید بر آموزه‌های وحیانی و معارف اهل بیت (ع)

Islamic Mysticism: with an emphasis on the revelatory teachings and knowledge of Ahl al-Bayt (Peace Be Upon Them)گروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۲۵۵۸
نویسنده (ها) : دکتر محمدجواد رودگر
Mohammad Javad Rudgar , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۹ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-3206-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۲
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۲۸
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱٬۶۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

عرفان اسلامی دارای اصالت و استقلالِ معرفتی در منابع، مبانی، مسائل و دستورالعمل‌های سلوک تا شهود است؛ عرفانی که هویتِ وجودی و جنسِ آن، شهودِ عین‌الیقینی و حق‌الیقینی و ماهیت و سنخِ بن‌مایه‌هایش نصوصِ دینی و، در واقع مُستند به کشف و شهود عرفانی و مُستَظهر به منابع وحیانی است. در اثر حاضر، عرفان اسلامی در دو ساحتِ نظر و عمل یا معرفت و سلوک (نظام موضوعات و مسائل هرکدام از آنها) با تکیه و تأکید بر آموزه‌های وحیانی و معارف اهل بیت (ع) و مبتنی بر منطق استنادی مورد تبیین، تحلیل و تعلیل قرار گرفته تا از یکسو، با تراث غنیم و قویم معارفِ عرفانی عارفان، به خصوص عارفان شیعی، مواجهۀ ایجابی داشته باشد و از دیگر سو، ظرفیت معارفِ وحیانی و سنت و سیره اهل بیت (ع) را به منزله منابعِ استکشاف و تولید ادبیات عرفانی معرفی کند.

پیشگفتار
مقدمه

بخش اول: درآمد
فصل اول: مفهوم، منطق و فرایندشناسی
فصل دوم: پیشینه، ضرورت، اهداف، نوآوری‌ها و امتیازات

بخش دوم: عرفان نظری اهل بیتی
فصل اول: شاخصه‌های عرفان نظری اهل بیتی
فصل دوم: توحید ناب
فصل سوم: موحد کامل

بخش سوم: عرفان عملی اهل ‌بیتی
فصل اول: شاخصه‌های عرفان عملی اهل بیتی
فصل دوم: معنا، مراحل و مراتب سیر و سلوک
فصل سوم: الزامات سیر و سلوک
فصل چهارم: مقامات سلوکی
فصل پنجم: مدل‌ها و روش‌های سلوکی
فصل ششم: استاد سلوکی

فهرست منابع

کتاب حاضر برای محققان و اساتید به عنوان یک اثر مبنایی و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های فلسفه و عرفان اسلامی برای دروس عرفان نظری و عرفان اسلامی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعۀ دانشگاهی و حوزوی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند

ارسال با ایمیل:

نظر شما :