نظریه‌پردازی: مبانی و روش‌شناسی‌ها

Theory Bulding: Fundamentals and Methodologiesگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۴۱۰
نویسنده (ها) : دکتر حسن دانائی فرد
Hassan Danaee fard , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۷ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-536-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۲۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

ین کتاب تحلیلی مقدماتی از معرفی مفهوم پارادایم، نظریه‌ و روش‌شناسی‌های نظریه‌پردازی‌ است. دانایی‌فر، نظریه را یک یا چند گزاره‌ فرضیه‌ای می‌داند که به‌صورت موقت رفتار یک پدیده را بازنمایی، توصیف، تحلیل و تبیین می‌کند. مؤلف اثر، در مقدمه کتاب خود می‌نویسد که این کتاب ادعای جامعیت ندارد ولی مدعی است که می‌تواند در باب نظریه‌پردازی در رشته مدیریت به طور خاص و علوم اجتماعی به طور عام، منفذی باز کند که تاکنون اندکی مغفول مانده است؛ زیرا در حال حاضر کتاب نسبتاً جامعی (حتی ترجمه) در این حوزه وجود ندارد.

مقدمه
بخش اول: آشنایی با دنیای نظریه و نظریه‌پردازی
فصل اول: کلیات
فصل دوم: جهان‌شناسی نظریه‌پردازی
فصل سوم: فهم پارادایم
فصل چهارم: پارادایمهای رقیب در علم سازمان و مدیریت
فصل پنجم: تأملی بر نظریه
فصل ششم: ارزیابی جدید بودن یک نظریه
بخش دوم: روش‌شناسیهای نظریه‌پردازی
فصل هفتم: روش‌شناسی نظریه‌پردازی دوبین
فصل هشتم: روش‌شناسی نظریه‌پردازی کارلایل و کریستنسن
فصل نهم: روش‌شناسی نظریه‌پردازی ون دی ون
فصل دهم: روش‌شناسی نظریه‌پردازی لینهام
فصل یازدهم: مقایسه روش‌شناسیهای نظریه‌پردازی
بخش سوم: روش‌شناسی جامع عمومی نظریه‌پردازی
فصل دوازدهم: روش‌شناسی عمومی نظریه‌پردازی
منابع و مآخذ
واژه‌نامه
اعلام
نمایه موضوعی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع دکترا به عنوان منبع درسهای «فلسفه تئوریهای سازمان و مدیریت» و «روش‌شناسی پژوهش» تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :