مبانى فلسفى تئورى سازمان

Foundations of Organization Theoryگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۰۲۳
نویسنده (ها) : دکتر حسن میرزائى اهرنجانى
Hassan M. Ahrandjani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۶ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-073-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۵۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مطالعات اداری خوشه‌ای از دانش بشری است که به سازمان‌های پیچیده در سطوح خرد اجتماعی مربوط می‌شود و سطوح کلان اجتماعی نیز آنها را دربرمی‌گیرد. رسالت اصلی این کتاب حول محور مبانی نظری این مطالعات است و در یازده فصل به تحلیل تحول مفهوم نظریه درمکاتب فکری و فلسفی قدیم و معاصر می پردازد. مبنای این نوشتار بر دو یافتۀ مرتبط با مدیریت دولتی استوار است، یکی آنکه برساخته‌های نظری و مدیریت دولتی نه مطابق معنای نظریه در رویکرد سنتی آن، نه متناسب با نفی نظریه در رویکرد جدید است و دیگر آنکه موقعیت برتر مدیریت دولتی در میان سایر شاخه‌های تحقیقات اجتماعی، موجب تحلیلی روشمند در سطح کلان اجتماعی شده است. علاقه‌مندان و محققان رشته‌های علوم انسانی، اجتماعی و مخصوصا رشته‌های سازمان و مدیریت می‌توانند از مطالب این کتاب بهرۀ وافی برند.

دیباچه
بخش اول: معانی و تعاریف از دیدگاه مکاتب فلسفی

فصل اول: معنی نظریه
فصل دوم: نفوذ عقاید دکارت
فصل سوم: نگاهی کوتاه به کانت
فصل چهارم: دوران روشنگری
فصل پنجم: نوشتارهای معاصر درباره نظریه
بخش دوم: امکان تحقق علوم اجتماعی
فصل ششم: امکان تحقق علوم اجتماعی
بخش سوم: ابعاد نظری تحلیل نظریه اداری
فصل هفتم: سطح تحلیل کلان ـ اجتماعی
فصل هشتم: سطح تحلیل سازمانی
فصل نهم: سطح زیر سازمانی یا سطح کارگاهی در نظریه اداری
بخش چهارم: به سوی یک نظریه اداری نقدی
فصل دهم: نظریه اداری نقدی
بخش پنجم: نتیجه‌گیری و تحلیل پایانی
فصل یازدهم: تحلیل پایانی

در پایان هر فصل پی‌نوشتها آورده شده است.

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان منبع اصلی درس «مبانی فکری و فلسفی تئوریهای مدیریت» تألیف شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :