تاریخ آموزش و پرورش ایران

History of Education in Iranگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۲۴۵
نویسنده (ها) : دکتر کمال درّانی
Kamal Dorrany , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۱ خرداد ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۳
شابک : 978-964-530-942-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۶
آخرین نوبت چاپ : ۱۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۸۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۹۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

بدون تردید، یکی از ارکان اساسی تکوین، توسعه و انتقال عناصر فرهنگی جامعه، نظام تربیتی آن است؛ لذا هنگامی که چگونگی تکوین و توسعه نظامهای تربیتی را بررسی می‌کنیم، خواهیم دید که تکوین، توسعه و انتقال عناصر فرهنگی جامعه به مذهب، سازمان سیاسی، سطح علوم و وضعیت اجتماعی بستگی دارد. حال، چنانچه نظام آموزش و پرورش از تمام این امور و علل تاریخی آن جدا گردد، فهم و درک آن غیرممکن خواهد بود. کتاب حاضر با این دیدگاه در چهار فصل به بیان تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام می‌پردازد. در پایان هر فصل نتیجه گیری درج شده است. بخش پایانی کتاب شامل منابع فارسی و لاتین است.

پیشگفتار چاپ دوازدهم
پیشگفتار

فصل اول: کلیات
الف) تاریخ و رابطه آن با آموزش و پرورش
ب) تعریف و قلمرو تاریخ آموزش و پرورش

فصل دوم: آموزش و پرورش ایران قبل از اسلام
الف) اوضاع اجتماعى و فرهنگى ایران باستان
ب) آموزش و پرورش در ایران باستان

فصل سوم: آموزش و پرورش ایران بعد از اسلام
الف) اوضاع اجتماعى ـ فرهنگى ایران از صدر اسلام تا حمله مغول
ب) آموزش عمومى در اسلام و ایران: مکتب
ج) آموزش عالى
د) اوضاع اجتماعى ـ فرهنگى و آموزشی ایران از حمله مغول تا تماس ایران با اروپا

فصل چهارم: نظام آموزش و پرورش جدید در ایران
الف) شرایط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى ایران در دوره قاجار
ب) بازتاب روابط ایران با اروپا: نظام آموزش و پرورش جدید

منابع و مآخذ

چاپ دوازدهم با تجدیدنظر

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ آموزش و پرورش ایران» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، دست‌اندرکاران آموزش و پرورش نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :