بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران

The Study of Educational Problems in Iran



گروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۲۰۹۴
نویسنده (ها) : احمد صافی
Ahmad Safi
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی
آخرین بروزرسانی : ۳۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-0468-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

آموزش و پرورش سازمانی گسترده، پیچیده، حساس و اثربخش است و با رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو، بسیاری از صاحب‌نظران تعلیم و تربیت بر این باورند که اولویت سرمایه‌گذاری در زمینه تربیت و تأمین نیروی انسانی از طریق ایجاد و توسعه مراکز تعلیم و تربیت است. مؤلف در این کتاب کوشیده است عوامل برونی و درونی مؤثر بر مسائل آموزش و پرورش ایران و اسناد فرادستی مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دستاوردهای جدید آموزش و پرورش و در حد امکان مسائل کلان و خرد و راه‌های کاهش آن‌ها را بررسی کند. این کتاب برای دانشجویان تعلیم و تربیت تدوین شده، ولی مطالعه آن به برنامه‌ریزان، مدیران، و دست‌اندرکاران تعلم و تربیت نیز توصیه می‌شود.

پیشگفتار

فصل اول: کلیاتی درباره اهمیت و ضرورت شناخت مسائل آموزش و پرورش و...
فصل دوم: چالش‌ها و مسائل آموزش و پرورش ایران
فصل سوم: طرح‌ها و اسناد مهم تغییر و تحول آموزش و پرورش
فصل چهارم: مبانی نظری و محیطی مؤثر بر آموزش و پرورش
فصل پنجم: شورای عالی آموزش و پرورش
فصل ششم: ساختار آموزشی نظام آموزش و پرورش ایران
فصل هفتم: وزارت آموزش و پرورش
فصل هشتم: پژوهش در آموزش و پرورش
فصل نهم: دانشگاه فرهنگیان
فصل دهم: نهضت سوادآموزی و مسائل آن
فصل یازدهم: آموزش و پرورش دوره پیش‌دبستانی
فصل دوازدهم: آموزش و پرورش دوره ابتدایی
فصل سیزدهم: آموزش و پرورش در دوره اول و دوم متوسطه
فصل چهاردهم: اهم مشکلات معلمان
فصل پانزدهم: امور تربیتی و فرهنگی در مدارس
فصل شانزدهم: راهنمایی و مشاوره در مدارس
فصل هفدهم: مشکلات دانش‌آموزان در مدارس
فصل هجدهم: کنکور در ایران
فصل نوزدهم: مسائل کمّی آموزش و پرورش

پیوست‌ها
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مسائل آموزش و پرورش ایران» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :