جستاری در تطبیق ترجمه‌‌های فرانسه به فارسی

Notes pour une analyse comparative, didactique et évaluative des traductions français - persanکد کتاب : ۸۹۶
نویسنده (ها) : دکتر آذین حسین‌زاده ، دکتر کتایون شهپرراد
Azine Hosseinzadeh , PhD , Katayoun Shahpar-rad , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۴ مهر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0710-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۴
تعداد صفحات : ۱۴۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

ترجمه پیش از آنکه تسلّط فردی به زبانی دیگر باشد، کاری علمی و فنّی است که ابزارهای روش‌شناختی و شاکله‌های خود را دارد. این نگرش علمی به ترجمه، هدف نگارندگان این کتاب است که می‌کوشند ابتدا به تناسب موضوع و مضمون به مبانی نظری ترجمه بپردازند و سپس با استفاده از این ابزار علمی، ضمن کاستن از اعمال سلیقه در قضاوت ترجمه‌ها، نکات آموزشی لازم را بیان کنند. کتاب حاضر در دو فصل با عناوین متون نظم و نثر، گزیده‌هایی از متن زبان مبدأ (فرانسه) را به همراه دو ترجمۀ فارسی از آن در اختیار می‌نهد و بعد از بیان نکات واژه‌شناختی، سبک‌شناختی و تحلیل ساختارهای دستوری، این ترجمه‌ها با یکدیگر مقایسه و تحلیل می‌شوند.

مقدمه
فصل اول: متون نثر 1. رمان و داستان کوتاه
1ـ1 بررسی ترجمه از دیدگاه واژه‌شناختی
2ـ1 دشواریهای ترجمه: از ترجمه واژه به واژه و امانتداری محض …
3ـ1 بررسی ترجمه از دیدگاه ساختارهای دستوری
4ـ1 بررسی ترجمه از دیدگاه سبک‌شناختی
5-1 ترجمه مقاله‌های ادبی
6-1 ترجمه متون علمی و فنی
فصل دوم: متون نظم
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته مترجمی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مقابله و بررسی آثار ترجمه شده» به ارزش 2 واحد و برای دانشجویان رشته آموزش زبان فرانسه در مقطع ًکارشناسی ارشد با همین عنوان به ارزش 2 واحد و برای دانشجویان رشته مترجمی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی ارشد برای درس «بررسی و مقابله ترجمه‌های ادبی» به ارزش 2 واحد به عنوان منبع فرعی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :