کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 175 مورد

تصمیم‌گیری در مدیریت بر مبنای آموزه‌های اسلامی

تصمیم‌گیری در مدیریت بر مبنای آموزه‌های اسلامی

کد کتاب : ۱۹۵۶

نویسنده (ها) : دکتر محسن منطقی
Mohsen Manteghi , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۶

مدیریت کلان داده‌ها در بخش‌های خصوصی و عمومی

مدیریت کلان داده‌ها در بخش‌های خصوصی و عمومی

کد کتاب : ۱۹۴۲

نویسنده (ها) : دکتر بابک سهرابی ، حمیده ایرج
Babak Sohrabi , PhD , Hamideh Iraj

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

بازاریابی خدمات بیمه

بازاریابی خدمات بیمه

کد کتاب : ۱۹۲۴

نویسنده (ها) : دکتر طهمورث حسنقلی پور و دکتر کیومرث شریفی
Tahmoores Hasangholipour , PhD, Kiumars Sharifi , PhD

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تحقیق تفکر سیستمی: دانش و کنش در علم مدیریت

تحقیق تفکر سیستمی: دانش و کنش در علم مدیریت

کد کتاب : ۱۸۵۹

نویسنده (ها) : جان مینجرز
John Mingers
مترجم (ها) : دکتر عادل آذر ، دکتر سعید جهانیان
Adel Azar , PhD , Saeed Jahanyan , PhD

قیمت : ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی

کد کتاب : ۱۸۵۸

نویسنده (ها) : دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین
Abolfazl Tajzadeh Namin , PhD

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

ماهیت تصمیم‌گیری: تشریح بحران موشکی کوبا

ماهیت تصمیم‌گیری: تشریح بحران موشکی کوبا

کد کتاب : ۱۸۳۶

نویسنده (ها) : گراهام الیسن و فیلیپ زلیکو
Graham Allison , Philip Zelikow
مترجم (ها) : دکتر منوچهر شجاعی
Manouchehr Shojaee , PhD

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

فراگرد ادراک و ادراک اجتماعی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

فراگرد ادراک و ادراک اجتماعی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

کد کتاب : ۱۸۱۸

نویسنده (ها) : دکتر علی رضاییان
Ali Rezaeian , PhD

قیمت : ۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها، الگوها و کاربردها)

مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها، الگوها و کاربردها)

کد کتاب : ۱۷۱۷

نویسنده (ها) : دکتر رضا شافعی ، دکتر کیومرث احمدی
Reza Shafei , PhD , Kumars Ahmadi , PhD

قیمت : ۱٬۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۳

بازارها و نهادهای مالی

بازارها و نهادهای مالی

کد کتاب : ۱۷۱۳

نویسنده (ها) : محمد شبانی
Mohammad Shabany

قیمت : ۳٬۴۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

سازماندهی و طراحی ساختار

سازماندهی و طراحی ساختار

کد کتاب : ۱۶۹۸

نویسنده (ها) : دکتر علی‌اصغر پورعزت ، دکتر غزاله طاهری عطار
ali Asghar Pourezzat , Phd , Ghazaleh Taheri Attar , PhD

قیمت : ۲٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

نوآوری و کارآفرینی

نوآوری و کارآفرینی

کد کتاب : ۱۶۹۶

نویسنده (ها) : پرفسور پیتر دراکر
Peter F. Drucker
مترجم (ها) : دکتر علی‌حسین کشاورزی
Ali Hossein Keshavarzi , PhD

قیمت : ۱٬۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

روش‌سنجی و کارسنجی

روش‌سنجی و کارسنجی

کد کتاب : ۱۶۹۳

نویسنده (ها) : دکتر جلال حقیقت منفرد ، دکتر محمدرضا کاباران زاد قدیم ، حسین رفوگر آستانه
Jalal Haghighat Monfared , PhD , Mohammad Reza Kabaranzad Ghadim , PhD , Hossein Rofoogar Astaneh

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

مدیریت اسلامی: رویکردها

مدیریت اسلامی: رویکردها

کد کتاب : ۱۶۶۹

نویسنده (ها) : دکتر علی‌نقی امیری ، دکتر حسن عابدی جعفری
Alinaghi Amiri , PhD , Hasan Abedi Jaafari , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات

برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات

کد کتاب : ۱۶۶۲

نویسنده (ها) : دکتر نظام الدین فقیه، دکتر مرتضی باقرپور و سمانه حسنلی
Nezameddin Faghih , PhD , Morteza Bagherpour , PhD , Samaneh Hasanli

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

باز مهندسی فرایندهای کسب و کار

باز مهندسی فرایندهای کسب و کار

کد کتاب : ۱۶۵۴

نویسنده (ها) : دکتر امین عمید
Amin Amid , PhD

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

تحقیق در عملیات برای مدیریت دولتی

تحقیق در عملیات برای مدیریت دولتی

کد کتاب : ۱۶۵۳

نویسنده (ها) : دکتر منصور مؤمنی و دکتر علی مروتی شریف آبادی
Mansoor Momeni , PhD , Ali Morovati Sharifabadi , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

الگوهای تصمیم‌گیری کارآفرینان: روشها، چارچوبها و نقشه‌های ذهنی (رویکرد کیفی)

الگوهای تصمیم‌گیری کارآفرینان: روشها، چارچوبها و نقشه‌های ذهنی (رویکرد کیفی)

کد کتاب : ۱۶۴۳

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین مبارکی ، امیرمحمد کلابی ، روزا مهرابی
Mohammad Hassan Mobaraki , PhD , Amir Mohammad Colabi , Rosa Mehrabi

قیمت : ۱٬۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

حکمرانی مبتنی بر پایداری (با تأکید بر حفاظت محیطی)

حکمرانی مبتنی بر پایداری (با تأکید بر حفاظت محیطی)

کد کتاب : ۱۶۱۷

نویسنده (ها) : دکتر شمس السادات زاهدی ، دکتر حبیب ابراهیم پور
Shams Alsadat Zahedi , PhD , Habib ebrahimpour , PhD

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰