کتاب‌ها

نمایش 91 تا 108 مورد از کل 174 مورد

نهادها و سازمانها

نهادها و سازمانها

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۲۲۰

نویسنده (ها) : دبلیو. ریچارد اسکات
W. Richard Scott
مترجم (ها) : دکتر مینا دده بیگی
Mina Dadehbeigi, PhD

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

مبانی دانش اداره دولت و حکومت (مبانی مدیریت دولتی)

مبانی دانش اداره دولت و حکومت (مبانی مدیریت دولتی)

کد کتاب : ۱۲۱۷

نویسنده (ها) : دکتر علی اصغر پورعزت
Ali Asghar Pourezzat , PhD

قیمت : ۲٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

سرپرستی در صنعت مهمانداری

سرپرستی در صنعت مهمانداری

کد کتاب : ۱۲۰۲

نویسنده (ها) : دکتر سید مهدی الوانی
Seyed Mehdi Alvani , PhD

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز

سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز

کد کتاب : ۱۱۹۹

نویسنده (ها) : ریچارد اسکات
W. Richard Scott
مترجم (ها) : دکتر حسن میرزائی اهرنجانی
Hassan M. Ahrandjani , PhD

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

اندازه‌گیری فقر و توزیع درآمد در ایران

اندازه‌گیری فقر و توزیع درآمد در ایران

کد کتاب : ۱۱۵۲

نویسنده (ها) : دکتر وحید محمودی
Vahid Mahmoudi , PhD

قیمت : ۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۶

مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)

مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)

کد کتاب : ۱۱۴۸

نویسنده (ها) : دکتر آرین قلی‌پور
Aryan Gholipour , PhD

قیمت : ۱٬۶۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱

بازارهای پولی و مالی بین‌المللی

بازارهای پولی و مالی بین‌المللی

کد کتاب : ۱۱۳۸

نویسنده (ها) : محمد شبانی
Mohammad Shabany

قیمت : ۲٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

بررسی اقتصادی طرحهای سرمایه‌گذاری

بررسی اقتصادی طرحهای سرمایه‌گذاری

کد کتاب : ۱۱۱۶

نویسنده (ها) : دکتر مسعود کسایی
Massoud Kassaee , PhD

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

توسعه پایدار

توسعه پایدار

کد کتاب : ۱۰۹۶

نویسنده (ها) : دکتر شمس‌السادات زاهدی
Shamsosadat Zahedi , PhD

قیمت : ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

تیم‌سازی در قرن بیست‌ویکم

تیم‌سازی در قرن بیست‌ویکم

کد کتاب : ۱۰۹۰

نویسنده (ها) : دکتر علی رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

کد کتاب : ۱۰۸۸

نویسنده (ها) : دکتر محمدمهدی تنعمی
Mohammad Mehdi Tanaomi , PhD

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

مورد کاوی در مدیریت صنعتی

مورد کاوی در مدیریت صنعتی

کد کتاب : ۱۰۷۳

نویسنده (ها) : دکتر غلامرضا گودرزی
Gholam-Reza Goodarzi , PhD

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

کد کتاب : ۱۰۷۰

نویسنده (ها) : دکتر سیدمحمد مقیمی
Seyyed Mohammad Moghimi , PhD

قیمت : ۱٬۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱

مدیریت در عرصه فرهنگها: مباحث و دیدگاهها

مدیریت در عرصه فرهنگها: مباحث و دیدگاهها

کد کتاب : ۱۰۵۵

نویسنده (ها) : پت جوینت و ملکم وارنر
Pat Joynt Malcolm Warner
مترجم (ها) : دکتر محمد تقی نوروزی
Mohammad-Taghi Norouzi , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

استراتژی تولید: حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی

استراتژی تولید: حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی

کد کتاب : ۱۰۵۴

نویسنده (ها) : دکتر غلام رضا گودرزیمحمد شیخ زاده
Gholam Reza Goodarzi , PhD , Mohammad Sheikhzadeh

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه‌ریزی خطی

تحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه‌ریزی خطی

کد کتاب : ۱۰۳۶

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر
Adel Azar , PhD

قیمت : ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱

توفیق‌طلبی در تمدن ایران اسلامی

توفیق‌طلبی در تمدن ایران اسلامی

کد کتاب : ۱۰۳۳

نویسنده (ها) : دکتر سیدعلی علوی ، زهرا محجوب جهرمی
Seyyed Ali Alavi , PhD , Zahra Mahjoob Jahromi

قیمت : ۲۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

زمینه‌های روش‌شناختی تئوری سازمان

زمینه‌های روش‌شناختی تئوری سازمان

کد کتاب : ۱۰۳۱

نویسنده (ها) : دکتر حسن میرزائی اهرنجانی
Hassan M. Ahrandjani , PhD

قیمت : ۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۶