کتاب‌ها

نمایش 127 تا 144 مورد از کل 175 مورد

مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات

مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات

کد کتاب : ۷۶۸

نویسنده (ها) : آلن رادینگ
Alan Radding
مترجم (ها) : دکتر محمدحسین لطیفی
Mohammad Hossein Latifi , PhD

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها و کارکردها)

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها و کارکردها)

کد کتاب : ۷۶۰

نویسنده (ها) : دکتر عباس عباس‌پور
Abbas Abbaspour , PhD

قیمت : ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

ارتباطات و فرهنگ (۳)

ارتباطات و فرهنگ (۳)

کد کتاب : ۷۴۱

نویسنده (ها) : آلفرد جی . اسمیت
Alfred G. Smith
مترجم (ها) : طاهره فیضی ، اکرم هادی زاده مقدم ، مهدی بابائی اهری
Tahereh Feizy Akram Hadizadeh Mehdi Babai Ahari

قیمت : ۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲

مدل‌سازی ریاضی

مدل‌سازی ریاضی

کد کتاب : ۷۳۴

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا مهرگان
Mohammad Reza Mehregan , PhD

قیمت : ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

اصول بودجه‌بندی سرمایه‌ای (بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری)

اصول بودجه‌بندی سرمایه‌ای (بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری)

کد کتاب : ۷۳۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد
M. E. Fadaei Nejad

قیمت : ۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲

اداره امور حکومتهای محلی: مدیریت شوراها و شهرداریها

اداره امور حکومتهای محلی: مدیریت شوراها و شهرداریها

کد کتاب : ۷۲۸

نویسنده (ها) : سیدمحمد مقیمی
Seyyed Mohammad Moqeemi , PhD

قیمت : ۲٬۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

ماهیت انسانی سازمانها

ماهیت انسانی سازمانها

کد کتاب : ۷۲۷

نویسنده (ها) : جی. داگلاس براون
J. Douglas Brown
مترجم (ها) : دکتر محمد حسین لطیفی
Mohammad Hossein Latifi , PhD

قیمت : ۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲

مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

کد کتاب : ۷۱۵

نویسنده (ها) : دکتر علی رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (مبانی نظری، طرح، توسعه و اجرا)

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (مبانی نظری، طرح، توسعه و اجرا)

کد کتاب : ۶۸۹

نویسنده (ها) : دبلیو. اس . جوادکار
W. S. Jawadekar
مترجم (ها) : دکتر احمد سرداری
Ahmad Sardari , PhD

قیمت : ۱٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

اصول بازاریابی و خدمات

اصول بازاریابی و خدمات

کد کتاب : ۶۸۲

نویسنده (ها) : کریستوفر لاولاک ، لارن رایت
Christopher Lovelock Lauren Wright
مترجم (ها) : دکتر ابوالفضل (اردشیر) تاج زاده نمین
Abolfazl(Ardeshir) Tajzadeh Namin , PhD

قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

برنامه‌ریزی غیر خطی

برنامه‌ریزی غیر خطی

کد کتاب : ۶۳۱

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده
Mohammad Reza Hamidi Zadeh , PhD

قیمت : ۱٬۶۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۱

بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

کد کتاب : ۶۱۰

نویسنده (ها) : دکتر سیدعباس کاظمی
Sayyed Abbas Kazemi , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ارتباطات و فرهنگ (۲): صرف و نحو ارتباطات سازمانی

ارتباطات و فرهنگ (۲): صرف و نحو ارتباطات سازمانی

کد کتاب : ۶۰۶

نویسنده (ها) : آلفرد جی. اسمیت
Alfered G. Smith
مترجم (ها) : اکرم هادی زاده مقدم ، طاهره فیضی ، مهدی بابائی اهری
Akram Hadizadeh Tahereh Feizy Mehdi Babai Ahari

قیمت : ۱۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

مقررات زدایی

مقررات زدایی

کد کتاب : ۵۸۳

نویسنده (ها) : دکتر عبدالحمید شمس
Abdolhamid Shams , PhD

قیمت : ۱۰٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

سیستم اطلاعات مدیریت (مدل‌سازى اطلاعات)

سیستم اطلاعات مدیریت (مدل‌سازى اطلاعات)

کد کتاب : ۵۵۷

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱

استقرار مدیریت استراتژیک (۲)

استقرار مدیریت استراتژیک (۲)

کد کتاب : ۵۵۳

نویسنده (ها) : اچ. ایگورانسف و ادوارد جی. مک دانل
H. Igor Ansoff Edward J. Mc Donnell
مترجم (ها) : دکترعبدالله زندیه ، مینا زندیه
Abdollah Zandyyah , PhD

قیمت : ۱۰٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۰

جامعه‌شناسی سازمانها: رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت

جامعه‌شناسی سازمانها: رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت

کد کتاب : ۵۴۶

نویسنده (ها) : دکتر آرین قلی‌پور
Arian Gholipour , PhD

قیمت : ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

مبانى فلسفى و تئوریهاى رهبرى و رفتار سازمانى

مبانى فلسفى و تئوریهاى رهبرى و رفتار سازمانى

کد کتاب : ۵۳۲

نویسنده (ها) : دکتر سید على افجه
Seyyed Ali Akbar Afjahi , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳