کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 80 مورد

انگلیسى براى دانشجویان رشته برنامه‌ریزى درسى

انگلیسى براى دانشجویان رشته برنامه‌ریزى درسى

کد کتاب : ۷۲۶

نویسنده (ها) : دکتر محمود مهرمحمدى ، دکتر غلامرضا کیانى ، مریم خضرى نژاد
Mohmoud Mehrmohammadi , PhD , Gholam Reza Kiany , PhD , Maryam Khezri Nejad

قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته زمین‌شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زمین‌شناسی

کد کتاب : ۶۹۵

نویسنده (ها) : بهرام آقاابراهیمی سامانی، کاظم میرجلیلی ومهشید روشنی
Bahram Aghaebrahimi Samani, Kazem Mirjalili, Mahshid Roshani

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته عربی ( ۱ و ۲ )

انگلیسی برای دانشجویان رشته عربی ( ۱ و ۲ )

کد کتاب : ۶۴۰

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا رخشانفر
Mohammad Reza Rakhshanfar , PhD

قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بیمه

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بیمه

کد کتاب : ۶۰۷

نویسنده (ها) : دکتر داور ونوس ، حجت‌الله گودرزی
Davar Venouss , PhD , Hojatollah Goodarzi

قیمت : ۷۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

انگلیسى براى دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامى (نیمه تخصصى)

انگلیسى براى دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامى (نیمه تخصصى)

کد کتاب : ۵۵۴

نویسنده (ها) : دکتر محمودرضا عطایی ، دکتر حسین وحید دستجردى
Mahmood Reza Ataii , PhD , hossein Vahid Dastjerdi , PhD

قیمت : ۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

متون حقوقى (۲): حقوق جزا

متون حقوقى (۲): حقوق جزا

کد کتاب : ۵۳۶

نویسنده (ها) : دکتر عبدالحسین شیروى
Abdolhossein Shiravi , PhD

قیمت : ۸۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

متون حقوقى (۱): حقوق قراردادها

متون حقوقى (۱): حقوق قراردادها

کد کتاب : ۵۲۱

نویسنده (ها) : دکتر عبدالحسین شیروى
Abdolhossein Shiravi , PhD

قیمت : ۸۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته کودکان استثنائی

انگلیسی برای دانشجویان رشته کودکان استثنائی

کد کتاب : ۵۱۳

نویسنده (ها) : دکتر منصور کوشا
Mansour Koosha , PhD

قیمت : ۸۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره

انگلیسی برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره

کد کتاب : ۴۸۱

نویسنده (ها) : دکتر منصور کوشا
Mansour Koosha , PhD

قیمت : ۸۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته تاریخ

انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته تاریخ

کد کتاب : ۳۸۰

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد صفوی
Seyyed Mohammad Safavi , PhD

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسى براى دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسى (۲)

انگلیسى براى دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسى (۲)

کد کتاب : ۳۷۵

نویسنده (ها) : دکتر اکبر افقرى
Akbar Afghari , PhD

قیمت : ۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته زبان و ادبیات فارسی (۱)

انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته زبان و ادبیات فارسی (۱)

کد کتاب : ۳۷۲

نویسنده (ها) : دکتر اکبر افقری
Akbar Afghari, PhD

قیمت : ۵۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

انگلیسى براى دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامى

انگلیسى براى دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامى

کد کتاب : ۳۶۹

نویسنده (ها) : دکتر محمدعلى الحسینى، مژگان جلالى، مسعود بهرامى نوید
Mohammad Ali Al- Hussaini , PhD , Mojgan Jalali , Masoud Bahrami Navid

قیمت : ۱٬۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲

انگلیسى براى دانشجویان رشته مدیریت و برنامه‌ریزى آموزشى

انگلیسى براى دانشجویان رشته مدیریت و برنامه‌ریزى آموزشى

کد کتاب : ۳۴۶

نویسنده (ها) : دکتر منصور کوشا
Mansour Koosha, PhD

قیمت : ۹۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

انگلیسى براى دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (۲)

انگلیسى براى دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (۲)

کد کتاب : ۳۲۶

نویسنده (ها) : دکتر ناهید بنى اقبال
Nahid Banieghbal , PhD

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

انگلیسى براى دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی (۱)

انگلیسى براى دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی (۱)

کد کتاب : ۳۲۵

نویسنده (ها) : دکتر ناهید بنى‌اقبال
Nahid Banieghbal , PhD

قیمت : ۸۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۲

انگلیسى پیش دانشگاهى: براى دانشجویان دانشگاهها

انگلیسى پیش دانشگاهى: براى دانشجویان دانشگاهها

کد کتاب : ۳۱۵

نویسنده (ها) : دکتر پرویز بیرجندى
Parviz Birjandi , PhD

قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی

کد کتاب : ۳۱۱

نویسنده (ها) : فرهاد مشفقی فرزاد شریفیان
Dr. Farhad Moshfeghi Dr. Farzad Sharifiyan

قیمت : ۲۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۶