کتاب‌ها

نمایش 55 تا 72 مورد از کل 80 مورد

خواندن متون انگلیسى عمومى

خواندن متون انگلیسى عمومى

کد کتاب : ۳۱۰

نویسنده (ها) : دکتر فریده پورگیو ، غفار تجلى (هماهنگ کننده) ، دکتر فیروز صدیقى ، دکتر مرتضى یمینى
Farideh Pourgive , PhD , Ghaffar Tajalli (Co-ordinator) , PhD , Firouz Sadighi , Ph , DMorteza Yamini

قیمت : ۶۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی

انگلیسی برای دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی

کد کتاب : ۳۰۱

نویسنده (ها) : دکتر منصور کوشا
Mansour Koosha , PhD

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

انگلیسى براى دانشجویان رشته روانشناسى

انگلیسى براى دانشجویان رشته روانشناسى

کد کتاب : ۲۷۵

نویسنده (ها) : دکتر حسن رستگارپور
Hassan Rastegarpour , PhD

قیمت : ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

انگلیسى براى دانشجویان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانى و دبستانى

انگلیسى براى دانشجویان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانى و دبستانى

کد کتاب : ۲۷۲

نویسنده (ها) : دکتر منصور کوشا
Mansour Koosha, PhD

قیمت : ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته تربیت‌بدنی

انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته تربیت‌بدنی

کد کتاب : ۲۵۶

نویسنده (ها) : محمدعلی محمودی ، بابک دبیر ، خسرو ابراهیم
Mohammad Ali Mahmoodi , Babak Dabir , Khosrow Ebrahim

قیمت : ۸۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی

انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی

کد کتاب : ۲۵۵

نویسنده (ها) : دکتر شاپور گودرزی نژاد و مینو عسجدی
Shapur Gudarzinejad , Phd Minoo Asjodi

قیمت : ۳۵٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق بین‌الملل

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق بین‌الملل

کد کتاب : ۲۴۸

نویسنده (ها) : دکتر فرهاد مشفقی
Dr. Farhad Moshfeghi

قیمت : ۲۰٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

انگلیسى براى دانشجویان رشته مدیریت

انگلیسى براى دانشجویان رشته مدیریت

کد کتاب : ۲۳۹

نویسنده (ها) : دکتر فرهاد مشفقى
Farhad Moshfeghi , PhD

قیمت : ۸۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق عمومی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق عمومی

کد کتاب : ۲۲۳

نویسنده (ها) : دکتر فرهاد مشفقی
Farhad Moshfeghi , PhD

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی (۲)

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی (۲)

کد کتاب : ۲۱۹

نویسنده (ها) : دکتر هرمز داورپناه
Hormoz Davar Panah , PhD

قیمت : ۱۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی (۱ )

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی (۱ )

کد کتاب : ۲۱۸

نویسنده (ها) : دکتر هرمز داورپناه
Hormoz Davar Panah, PhD

قیمت : ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

کد کتاب : ۲۱۲

نویسنده (ها) : دکتر فرهاد مشفقی
Farhad Moshfeghi , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسى براى دانشجویان رشته روزنامه‌نگارى و علوم ارتباطات

انگلیسى براى دانشجویان رشته روزنامه‌نگارى و علوم ارتباطات

کد کتاب : ۲۱۰

نویسنده (ها) : دکتر سیدمحمدضیاء حسینى ، دکتر فهیمه معرفت
Seyyed Mohammad Zia Hossaini , Fahimeh Ma`refat , PhD

قیمت : ۱٬۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

کد کتاب : ۲۰۸

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین کشاورز
Mohammad Hossein Keshavarz , PhD

قیمت : ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

کد کتاب : ۱۷۷

نویسنده (ها) : دکتر حسین فرهادی
Hossein Farhady , PhD

قیمت : ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی

کد کتاب : ۱۶۸

نویسنده (ها) : دکتر صادق ملک شهمیرزادی ، دکتر پرویز بیرجندی
Sadegh Malek Shahmirzadi , PhD , Parviz Birjandi , PhD

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری (۱)

انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری (۱)

کد کتاب : ۱۶۷

نویسنده (ها) : داود اقوامی
Davoud Aghvami, PhD

قیمت : ۱٬۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته مشاوره و راهنمایی و کودکان استثنایی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مشاوره و راهنمایی و کودکان استثنایی

کد کتاب : ۱۵۸

نویسنده (ها) : دکتر منصور کوشا
Mansur Koosha , PhD

قیمت : ۴٬۸۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۴