کتاب‌ها

نمایش 73 تا 80 مورد از کل 80 مورد

انگلیسى براى دانشجویان رشته اقتصاد

انگلیسى براى دانشجویان رشته اقتصاد

کد کتاب : ۱۴۹

نویسنده (ها) : الهه ستوده نما ، مارى ویرجینیا رى احمدى ، زهرا آقامحمد شیرازى
Elaheh Sotoudeh Nata , PhD , Marei Virginia Raye Ahmadi , Zahra Agha Mohammad Shirazi

قیمت : ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

انگلیسى پیش دانشگاهى: براى دانشجویان دانشگاهها

انگلیسى پیش دانشگاهى: براى دانشجویان دانشگاهها

کد کتاب : ۱۳۷

نویسنده (ها) : دکتر پرویز بیرجندى
Parviz Birjandi

قیمت : ۵۱٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۸۷

متون روان‌شناسى

متون روان‌شناسى

کد کتاب : ۶۵

نویسنده (ها) : دکتر کیانوش هاشمیان
Kianoosh Hashemian , PhD

قیمت : ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

انگلیسی عمومی

انگلیسی عمومی

کد کتاب : ۱۴

نویسنده (ها) : دکتر مینو ورزگر ، دکتر حسین فرهادی ، دکتر پرویز مفتون
Minoo Varzegar , PhD , Hossein Farhady , PhD , Parviz Maftoon , Phd

قیمت : ۲٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

انگلیسى براى دانشجویان رشته علوم انسانى (۲)

انگلیسى براى دانشجویان رشته علوم انسانى (۲)

کد کتاب : ۱۳

نویسنده (ها) : على خزاعى فر، غلامحسین خاورى و عباسعلى رضائى
Ali Khazaiefar , PhD Gholam Hossein Khavari , PhD Abbas Ali Rezai , PhD

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسى براى دانشجویان رشته علوم انسانى (۱)

انگلیسى براى دانشجویان رشته علوم انسانى (۱)

کد کتاب : ۱۲

نویسنده (ها) : دکتر مهدى نوروزى ، دکتر پرویز بیرجندى
Mehdi Nowruzi , PhD , Parviz Birjandi , PhD

قیمت : ۱٬۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی (۲): مدیریت و علوم اداری

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی (۲): مدیریت و علوم اداری

کد کتاب : ۸

نویسنده (ها) : دکتر فرهاد مشفقی ، دکتر اکبر افقری
Farhad Moshfeghi , PhD , Akbar Afghari , PhD

قیمت : ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

انگلیسى براى دانشجویان رشته علوم اجتماعى (۱) (جامعه‌شناسی- روان‌شناسی و علوم تربیتی)

انگلیسى براى دانشجویان رشته علوم اجتماعى (۱) (جامعه‌شناسی- روان‌شناسی و علوم تربیتی)

کد کتاب : ۷

نویسنده (ها) : دکتر فرهاد مشفقى
Farhad Moshfeghi , PhD

قیمت : ۹۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲