کتاب‌ها

نمایش 73 تا 90 مورد از کل 124 مورد

جمعیت‌شناسی اقتصادی و اجتماعی

جمعیت‌شناسی اقتصادی و اجتماعی

کد کتاب : ۹۴۱

نویسنده (ها) : دکتر بیژن زارع
Bizhan Zare , PhD

قیمت : ۹۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

مقدمه‌اى بر برنامه‌ریزى توسعه روستایى: دیدگاهها و روشها

مقدمه‌اى بر برنامه‌ریزى توسعه روستایى: دیدگاهها و روشها

کد کتاب : ۹۱۳

نویسنده (ها) : دکتر محمود جمعه‌پور
Mamood Jomehpour , PhD

قیمت : ۱٬۹۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتارى (با اضافات و تجدیدنظر)

رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتارى (با اضافات و تجدیدنظر)

کد کتاب : ۹۱۰

نویسنده (ها) : کرلینجر، پدهازر
Elazar J. Pedhazur , Fred Nichols Kerlinger
مترجم (ها) : دکتر حسن سرایى
Hassan Sarai , PhD

قیمت : ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

جامعه شناسى قشرها و نابرابریهای اجتماعی

جامعه شناسى قشرها و نابرابریهای اجتماعی

کد کتاب : ۹۰۴

نویسنده (ها) : دکتر رسول ربانى ، دکتر ابراهیم انصارى
Rasoul Rabani , PhD , Ebrahim Ansari , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

جامعه‌شناسی انحرافات

جامعه‌شناسی انحرافات

کد کتاب : ۸۸۹

نویسنده (ها) : دکتر حبیب احمدی
Habib Ahmadi , PhD

قیمت : ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

تکنیکهای روابط عمومی

تکنیکهای روابط عمومی

کد کتاب : ۸۳۳

نویسنده (ها) : دکتر رحمان سعیدى
Rahman Saeedi , PhD

قیمت : ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

جامعه شناسى معرفت و علم

جامعه شناسى معرفت و علم

کد کتاب : ۸۰۴

نویسنده (ها) : دیوید گلوور، شیلاف استرابریجو محمد توکل
David Glover Sheelagh Strawbridge Mohamad Tavakol
مترجم (ها) : شاپور بهیان، حامد حاجى حیدرى، جمال محمدى، محمدرضا مهدى زاده و حسن ملک
S. Behyan H. Hajj Heydari J. Mohammadi M. mehdizadeh H. Malek

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مددکاری اجتماعی (۱): (کار با فرد)

مددکاری اجتماعی (۱): (کار با فرد)

کد کتاب : ۷۹۳

نویسنده (ها) : حسن موسوی چلک
Hasan Mousavi Chelak

قیمت : ۱٬۵۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲

درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیر دولتی

درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیر دولتی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۷۴۷

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا سعیدی
Mohammad Reza Sa`idi , PhD

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

فرایندهای مددکاری اجتماعی (جلد اول)

فرایندهای مددکاری اجتماعی (جلد اول)

کد کتاب : ۷۱۴

نویسنده (ها) : بیولا رابرتز کامپتون وبارت گالاوی
Beulah Roberts Compton Burt Galaway
مترجم (ها) : دکتر سیدجلال صدرالسادات وفرهاد کریمی
S. J. Sadrossadat , PhD F. Karimi

قیمت : ۵۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

فرهنگ مردم شناسی

فرهنگ مردم شناسی

کد کتاب : ۶۷۵

نویسنده (ها) : میشل پانوف و میشل پرن
Michel Panoff , Michel Perrin
مترجم (ها) : دکتر اصغر عسکری خانقاه
Asghar Askari Khaneghah

قیمت : ۱۲۵٬۰۰۰ ریال

آمارگیری نمونه ای

آمارگیری نمونه ای

کد کتاب : ۶۷۴

نویسنده (ها) : ریچارد دال. شیفر ، ویلیام مندن هال ، لایمن وات
Richard L. Scheaffer William Mendenhall Lyman Ott
مترجم (ها) : دکتر کریم منصورفر
Karim Mansourfar , PhD

قیمت : ۱۷۵٬۰۰۰ ریال

جامعه شناسی برای اقتصاد

جامعه شناسی برای اقتصاد

کد کتاب : ۶۵۶

نویسنده (ها) : پروفسور گونتر ویس وده
Günter Wiswede
مترجم (ها) : دکتر سیدهادی صمدی
Hadi Samadi , PhD

قیمت : ۳۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

تغییر اجتماعی

تغییر اجتماعی

کد کتاب : ۶۳۹

نویسنده (ها) : ویلبرت ای. مور
Wilbert E. Moore
مترجم (ها) : پرویز صالحی
Parviz Salehy

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

جامعه‌شناسی شهری

جامعه‌شناسی شهری

کد کتاب : ۵۹۵

نویسنده (ها) : دکتر رسول ربانی ، با همکاری فریدون وحیدا
Rasoul Rabani , PhD

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (۲)

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (۲)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۵۸۸

نویسنده (ها) : ارل ببی
Earl Babbie
مترجم (ها) : دکتر رضا فاضل
Reza Fazel, PhD

قیمت : ۲٬۴۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۳

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (۱)

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (۱)

کد کتاب : ۵۸۷

نویسنده (ها) : ارل ببی
Earl Babbie
مترجم (ها) : رضا فاضل
Reza Fazel , PhD

قیمت : ۲٬۵۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

ورزش و جامعه

ورزش و جامعه

کد کتاب : ۵۶۲

نویسنده (ها) : امین انور الخولی
Amin Anwar al-Khawli
مترجم (ها) : دکتر حمید رضا شیخی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷