تاریخ فقه و فقها

History of Jurisprudence andJurisprudentsکد کتاب : ۲۰۱
نویسنده (ها) : دکتر ابوالقاسم گرجى
Abolghassem Gorgy , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۱ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱
شابک : 978-964-459-426-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۵
آخرین نوبت چاپ : ۱۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۷۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار چاپ سوم
پیشگفتار: سخنی کوتاه و کلّی در منابع تاریخ فقه
مقدمه
بخش اول: عصر تشریع

1ـ1 دوره تشریع
2ـ1 گوشه‌هایی از زندگانی رسول اکرم (ص)
3ـ1 کاتبان وحی
4ـ1 تدوین‌کنندگان حدیث
بخش دوم: مختصری درباره ادوار فقه اهل سنت و معرفی فقهای آنان
1ـ2 دوره اول: عصر صحابه
2ـ2 دوره دوم: عصر تابعین
3ـ2 دوره سوم: عصر پیشوایان مذاهب
4ـ2 دوره چهارم: دوره توقّف اجتهاد و گزینش مذاهب
5ـ2 دوره پنجم: عصر تقلید محض
6ـ2 دوره ششم: عصر حاضر
بخش سوم: ادوار فقه شیعه و معرفی فقها و دانشمندان شیعه
1ـ3 دوره اول: عصر تفسیر وتبیین
2ـ3 دوره دوم: عصر محدثان
3ـ3 دوره سوم: عصر آغاز اجتهاد
4ـ3 دوره چهارم: عصر کمال و اطلاق اجتهاد
5ـ3 دوره پنجم: عصر تقلید
6ـ3 دوره ششم: عصر نهضت مجدد مجتهدان
7ـ3 دوره هفتم: عصر پیدایش مذهب اخباریان
8ـ3 دوره هشتم: عصر جدید استنباط
9ـ3 دوره نهم: عصر حاضر
بخش چهارم: ادوار علم اصول فقه و دانشمندان این علم
مقدمه
1ـ4 فصل اول: پیدایش علم اصول و مقام آن در میان علوم دیگر
2ـ4 فصل دوم: تحول علم اصول در طول تاریخ فهرست أعلام
گزیده منابع و مآخذ

چاپ سوم، ویراست 2: با تجدیدنظر

این کتاب برای دانشجویان رشته الهیات شاخه فقه و حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ فقه و فقها 1 و 2» به ارزش 4 واحد تدوین شده است. امید است علاوه برجامعه دانشگاهی، طلاب حوزه‌های علمیه نیز از آن استفاده کنند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :