کتاب‌ها

نمایش 55 تا 72 مورد از کل 82 مورد

اتحادیه اروپایى

اتحادیه اروپایى

کد کتاب : ۸۶۲

نویسنده (ها) : دکتر سعید خالوزاده
Saeed Khaloozadeh , PhD

قیمت : ۵۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران

تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران

کد کتاب : ۸۶۱

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم برزگر
Ebrahim Barzegar , Phd

قیمت : ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

سیاست و حکومت در ایالات متحده

سیاست و حکومت در ایالات متحده

کد کتاب : ۸۵۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد امجد
Mohammad Amjad , PhD

قیمت : ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۲

جامعه‌شناسی تاریخی _ تطبیقی جهان سوم «پیدایش»

جامعه‌شناسی تاریخی _ تطبیقی جهان سوم «پیدایش»

کد کتاب : ۸۱۳

نویسنده (ها) : دکتر ال. اس. استاوریانوس
L. S. Stavrianos
مترجم (ها) : دکتر رضا فاضل
Reza Fazel , PhD

قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تحولات سیاسى و اجتماعى ایران ۱۳۲۰- ۱۳۲۲

تحولات سیاسى و اجتماعى ایران ۱۳۲۰- ۱۳۲۲

کد کتاب : ۷۹۴

نویسنده (ها) : دکتر صادق زیبا کلام
Sadegh Zibakalam , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

مالیه عمومی

مالیه عمومی

کد کتاب : ۶۸۷

نویسنده (ها) : دکتر احمد توکلی
A. Tavakkoli , PhD

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (۱۳۲۰ - ۱۳۵۷)

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (۱۳۲۰ - ۱۳۵۷)

کد کتاب : ۶۶۵

نویسنده (ها) : دکتر سید علیرضا ازغندى
Seyyed Alireza Azghandi , PhD

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظام سیاسی و دولت در اسلام

نظام سیاسی و دولت در اسلام

کد کتاب : ۶۶۴

نویسنده (ها) : دکتر داود فیرحی
Davood Feirahi , PhD

قیمت : ۱٬۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۲

سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان

سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان

کد کتاب : ۶۲۵

نویسنده (ها) : ویلیام پیرویان
William W. Piroyan

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

خلیج‌فارس و مسائل آن

خلیج‌فارس و مسائل آن

کد کتاب : ۵۸۹

نویسنده (ها) : بیژن اسدی
Bijan Assadi

قیمت : ۱۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

نظریه‌های انقلاب

نظریه‌های انقلاب

کد کتاب : ۵۱۸

نویسنده (ها) : دکتر عباس منوچهری
Abbas Manoochehri , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی

طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۴۸۷

نویسنده (ها) : پروفسور اندرو لوین
مترجم (ها) : دکتر سعید زیباکلام

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (جلد دوم) 
 سیاست و حکومت در ایران۱۳۲۰-۱۳۵۷

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (جلد دوم) سیاست و حکومت در ایران۱۳۲۰-۱۳۵۷

کد کتاب : ۴۶۹

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا ازغندی
Ali Reza Azghandi, PhD

قیمت : ۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲

فلسفه قدرت

فلسفه قدرت

کد کتاب : ۴۵۴

نویسنده (ها) : سید عباس نبوی
Seyyed Abbass Nabavi

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فقه سیاسی: حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام

فقه سیاسی: حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام

کد کتاب : ۴۴۴

نویسنده (ها) : استاد عباسعلی عمید زنجانی
Prof. A. Amid Zanjani

قیمت : ۱٬۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (جلد اول) 
 تحولات اجتماعی ۱۳۲۰-۱۳۵۷

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (جلد اول) تحولات اجتماعی ۱۳۲۰-۱۳۵۷

کد کتاب : ۴۳۵

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا ازغندی
Ali Reza Azghandi , PhD

قیمت : ۸٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

درآمدى بر جامعه‌شناسى سیاسى

درآمدى بر جامعه‌شناسى سیاسى

کد کتاب : ۴۲۲

نویسنده (ها) : دکتر احمد نقیب‌زاده
Ahmad Naghibzadeh , PhD

قیمت : ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۳

مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم

مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم

کد کتاب : ۲۹۱

نویسنده (ها) : دکتر احمد ساعی
Ahmad Saie , PhD

قیمت : ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰