کتاب‌ها

نمایش 163 تا 175 مورد از کل 175 مورد

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول

کد کتاب : ۱۸۹

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر ، دکتر منصور مومنى
Adel Azar , PhD , Mansoor Momeny , PhD

قیمت : ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

کد کتاب : ۱۸۷

نویسنده (ها) : دکتر سیدمهدی الوانی ، دکتر شمس‌السادات زاهدی
Seyed Mehdi Alvani , PhD , Shamsossadat Zahedi , PhD

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

کد کتاب : ۱۸۳

نویسنده (ها) : دکتر اسفندیار سعادت
Esfandiar Saadat , PhD

قیمت : ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲

استقرار مدیریت استراتژیک (۱)

استقرار مدیریت استراتژیک (۱)

کد کتاب : ۱۸۲

نویسنده (ها) : اچ. ایگورانسف و ادوارد جی. مک دانل
H. Igor Ansoff Edward J. McDonnell Abdollah Zandyyah , PhD
مترجم (ها) : دکتر عبدالله زندیه

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

کد کتاب : ۱۸۱

نویسنده (ها) : دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس ، دکتر عبدالحمید ابراهیمى
Ahmad Roosta , PhD , Davar Venouss , PhD , Abdolhamid Ebrahimi , PhD

قیمت : ۳٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

کد کتاب : ۱۷۷

نویسنده (ها) : دکتر حسین فرهادی
Hossein Farhady , PhD

قیمت : ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار

قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار

کد کتاب : ۱۷۶

نویسنده (ها) : دکتر داور ونوس
Davar Venouss , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)

تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)

کد کتاب : ۱۶۳

نویسنده (ها) : دکتر داور ونوس، دکتر عبدالحمید ابراهیمی و دکتر احمد روستا
Davar Venuss , PhD , Abdol- Hamid Ebrahimi , PhD , Ahmad Roosta , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مدیریت توسعه (تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه)

مدیریت توسعه (تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه)

کد کتاب : ۱۳۱

نویسنده (ها) : دکتر عباس محمدزاده
Abbas Mohammadzadeh , PhD

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

پژوهش عملیاتی (مدلهای احتمالی )

پژوهش عملیاتی (مدلهای احتمالی )

کد کتاب : ۱۰۷

نویسنده (ها) : دکتر منصور مؤمنی
Mansoor Momeny

قیمت : ۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۴

مدیریت کارخانه

مدیریت کارخانه

کد کتاب : ۷۳

نویسنده (ها) : دکتر سیدمحمد سیدحسینی ، محمدسعید صفاکیش
Seyed Mohammad Seyed Hosseini , PhD , Mohammad Saeed Safakish

قیمت : ۳٬۶۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی

تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی

کد کتاب : ۲۷

نویسنده (ها) : دکتر سیدمهدی الوانی
Seyyed mehdi Alvani , PhD

قیمت : ۱٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

اصول مدیریت

اصول مدیریت

کد کتاب : ۲۶

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۱٬۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲