کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 124 مورد

کالای عمومی جهانی

کالای عمومی جهانی

کد کتاب : ۱۶۰۳

نویسنده (ها) : اینگه کاول، ایزابله گرونبرگ و مارک ای. اشترن
Inge Kaul , Isabelle Grunberg & Mark A.Stern
مترجم (ها) : عباس زندباف
Abbas Zandbaf

قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

مبانی انسان‌شناسی زیستی

مبانی انسان‌شناسی زیستی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۵۹۸

نویسنده (ها) : دکتر محمدشریف کمالی و دکتر اصغر عسکری خانقاه
Mohammad Sharif Kamali , PhD , Asghar Askari Khaneghah , PhD

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

مصرف و فرهنگ

مصرف و فرهنگ

کد کتاب : ۱۵۶۰

نویسنده (ها) : دکتر مهری بهار
Mehri Bahar , PhD

قیمت : ۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

جامعه‌شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ

جامعه‌شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ

کد کتاب : ۱۵۵۳

نویسنده (ها) : دکتر موسی عنبری
Moosa Anbari , PhD

قیمت : ۱٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

مطالعات جهانی شدن: دو فضایی شدنها و دو جهانی شدنها

مطالعات جهانی شدن: دو فضایی شدنها و دو جهانی شدنها

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۵۴۴

نویسنده (ها) : دکتر سعیدرضا عاملی
Saied Reza Ameli , PhD

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

جامعه‌شناسی برای مددکاران اجتماعی

جامعه‌شناسی برای مددکاران اجتماعی

کد کتاب : ۱۵۲۴

نویسنده (ها) : آن لولین، لورین ایگیو و دیوید مرکر
Anne Liewellyn Lorraine Agu david Mercer
مترجم (ها) : فریده همتی
Faride Hammati

قیمت : ۱۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

سرپرستی مددکاری اجتماعی (زمینه‌ها و مفاهیم)

سرپرستی مددکاری اجتماعی (زمینه‌ها و مفاهیم)

کد کتاب : ۱۵۰۷

نویسنده (ها) : مینگ -سوم تی سویی
Ming-Sum Tsui
مترجم (ها) : دکتر سیداحمد حسینی ، افشین جاویدنسب
Seyyed Ahmad Hosseini , PhD , Afshin Javidnasab

قیمت : ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

مشارکتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی (با تأکید بر ایران)

مشارکتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی (با تأکید بر ایران)

کد کتاب : ۱۴۸۴

نویسنده (ها) : دکتر علی شکوری
Ali Shakoori , PhD

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

جمعیت‌شناسی: مبانی و زمینه‌ها

جمعیت‌شناسی: مبانی و زمینه‌ها

کد کتاب : ۱۴۶۸

نویسنده (ها) : دکتر حسن سرایی
Hasan Saraie , PhD

قیمت : ۷۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱

نظریه‌های جامعه‌شناسی (تاریخ تکون جامعه‌شناسی) جلد (۱)

نظریه‌های جامعه‌شناسی (تاریخ تکون جامعه‌شناسی) جلد (۱)

کد کتاب : ۱۴۶۰

نویسنده (ها) : دکتر تقی آزادارمکی
Taghi Azadarmaki , PhD

قیمت : ۱٬۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۹

جایگاه پول در نظام سلامت (رساله‌ای پیرامون اقتصاد بهداشت و جامعه‌شناسی پزشکی)

جایگاه پول در نظام سلامت (رساله‌ای پیرامون اقتصاد بهداشت و جامعه‌شناسی پزشکی)

کد کتاب : ۱۴۴۵

نویسنده (ها) : برایان آبل- اسمیت
Brian Abel-Smith
مترجم (ها) : دکتر ابوالقاسم پوررضا
Abolghasem Pourreza , Phd

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها

نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها

کد کتاب : ۱۳۶۷

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین پناهی
Mohammad Hossein Panahi , PhD

قیمت : ۲٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

چالش با اقتصاد نو لیبرالیسم (جنسیت و جهانی سازی در آسیای جنوب شرقی)

چالش با اقتصاد نو لیبرالیسم (جنسیت و جهانی سازی در آسیای جنوب شرقی)

کد کتاب : ۱۳۵۸

نویسنده (ها) : رکسانا بهرامی تاش
Roksana Bahramitash
مترجم (ها) : غلامحسین فتح اله نوری
Gholam Hossein Fathollah Nouri

قیمت : ۲۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی : مسائل و نظریه ها

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی : مسائل و نظریه ها

کد کتاب : ۱۳۵۳

نویسنده (ها) : دکتر علی کریمی
Ali Karimi , PhD

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

سیاست‌گذاری فرهنگی در فرانسه: دولت و هنر

سیاست‌گذاری فرهنگی در فرانسه: دولت و هنر

کد کتاب : ۱۳۰۳

نویسنده (ها) : دکتر حجت الله ایوبی با مقدمه ژان کلود کریر
Hojatollah Ayoubi

قیمت : ۲۹٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

مدیریت در خدمات اجتماعی

مدیریت در خدمات اجتماعی

کد کتاب : ۱۲۸۸

نویسنده (ها) : ورونیکا کالشد ، اودری مولندر، داوید ان. جونز و نیل تامپسون
مترجم (ها) : فریده همتی
Farideh Hemmati

قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹

جوامع دانش، فناوری اطلاعات برای توسعه پایدار

جوامع دانش، فناوری اطلاعات برای توسعه پایدار

کد کتاب : ۱۲۷۲

نویسنده (ها) : ویراستاران: رابین مانسل ، یوتا وهن
Rabin Mansell , Uta When
مترجم (ها) : عباس زندباف

قیمت : ۸۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

کد کتاب : ۱۲۶۵

نویسنده (ها) : دکتر هوشنگ نایبی
Hooshang Nayebi , PhD

قیمت : ۱٬۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۳