علوم بلاغت و اعجاز قرآن

The Science of Eloquence and theInimitability Quranکد کتاب : ۳۵۳
نویسنده (ها) : دکتر یدالله نصیریان
Yadollah Nasiriyan , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-356-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱۴
تعداد صفحات : ۱۷۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

مقدمه
بخش اول: فصاحت و بلاغت

فصل اول: فصاحت
فصل دوم: بلاغت
بخش دوم: علم معانی
فصل اول: کلام و اقسام آن
فصل دوم: انشاء
فصل سوم: احوال مسندٌالیه
فصل چهارم: احوال مسند
فصل پنجم: اطلاق و تقیید
فصل ششم: متعلقات فعل
فصل هفتم: قصر و اقسام آن
فصل هشتم: وصل و فصل
فصل نهم: ایجاز، اطناب، مساوات
بخش سوم: علم بیان
فصل اول: تشبیه
فصل دوم: استعاره
فصل سوم: مجاز
فصل سوم: کنایه
بخش چهارم: علم بدیع
فصل اول: محسنات لفظی
فصل دوم: محسنات معنوی

این کتاب برای دانشجویان رشته الهیات در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «علوم بلاغی» (درس مشترک) به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :