تفسیر ترتیبی (۱)

Sequential Exegesis (1)کد کتاب : ۲۳۶۲
نویسنده (ها) : دکتر سکینه آخوند
Sakineh Akhoond , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
آخرین بروزرسانی : ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-2140-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۴۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی، رسالت هدایت نسل‌های بشری تا انتهای عالم را بر عهده دارد. برای بهره‌‏بردارى از این کلام الهى باید با معارف قرآن آشنا شد. از این رو، برای اینکه نسل نو بتواند پیام مناسب خویش را از قرآن، این کتاب زندگی، دریابد و آیات آن را با نیازها، موضوعات و مصادیق عصر خود تطبیق دهد، دروس تفسیر در واحدهای درسی رشته علوم قرآن و حدیث گنجانده شده است تا دانشجو بتواند علاوه بر آگاهی به مفردات و شأن نزول و تفسیر آیات، با معارف وحی آشنا شود و پیام آیات را در زندگی روزانه خود به کار گیرد. کتاب حاضر شامل تفسیر سوره‌های مجادله، حشر، ممتحنه، صف، جمعه، منافقون، تغابن، طلاق و تحریم است. در هر درس پس از بیان آیه و ترجمه، لغات آیه بررسی و با روش تفسیری جامع تفسیر فقرات آیات بیان شده است. در انتهای هر آیه یا آیات مرتبط نیز چند پیام کوتاه و واقع‌بینانه از آیات استخراج شده است تا مخاطبان با کاربست آنها در زندگی، انس بیشتری با قرآن پیدا کنند.

مقدمه

درس اول: سورة مجادله آیات 1ـ4
درس دوم: سورة مجادله آیات 5ـ7
درس سوم: سورة مجادله آیات 8ـ11
درس چهارم: سورة مجادله آیات12ـ16
درس پنجم: سورة مجادله آیات 17ـ22
درس ششم: سورة حشر آیات 1ـ5
درس هفتم: سورة حشر آیات 6ـ8
درس هشتم: سورة حشر آیات 9ـ14
درس نهم: سورة حشر آیات 15ـ20
درس دهم: سورة حشر آیات21ـ24
درس یازدهم: سورة ممتحنه آیات 1ـ3
درس دوازدهم: سورة ممتحنه آیات 4ـ9
درس سیزدهم: سورة ممتحنه آیات 10ـ13
درس چهاردهم: سورة صف آیات 1ـ5
درس پانزدهم: سورة صف آیات 6ـ9
درس شانزدهم: سورة صف آیات 10ـ14
درس هفدهم: سورة جمعه آیات 1ـ5
درس هجدهم: سورة جمعه آیات 6ـ11
درس نوزدهم: سورة منافقون آیات 1ـ5
درس بیستم: سورة منافقون آیات 6ـ11
درس بیست و یکم: سورة تغابن آیات 1ـ6
درس بیست و دوم: سورة تغابن آیات 7ـ12
درس بیست و سوم: سورة تغابن آیات 13ـ18
درس بیست و چهارم: سورة طلاق آیات 1ـ4
درس بیست و پنجم: سورة طلاق آیات 5ـ9
درس بیست و ششم: سورة طلاق آیات 10ـ12
درس بیست هفتم: سورة تحریم آیات 1ـ3
درس بیست و هشتم: سورة تحریم آیات 4ـ6
درس بیست و نهم: سورة تحریم آیات 7ـ9
درس سی‌ام: سورة تحریم آیات 10ـ12

منابع

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته الهیات (علوم قرآن و حدیث) در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تفسیر ترتیبی قرآن کریم (1)» به ارزش 4 واحد تدوین شده است و برای دروس «تفسیر» در همه گرایش‌‌های رشته الهیات در مقطع کارشناسی نیز قابل استفاده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌‌مندان نیز از آن بهره‌‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :