کتاب‌ها

نمایش 55 تا 72 مورد از کل 175 مورد

چیستی راهبرد: درآمدی بر الگوهای شکل‌گیری داهبرد

چیستی راهبرد: درآمدی بر الگوهای شکل‌گیری داهبرد

کد کتاب : ۱۶۱۱

نویسنده (ها) : ریچارد ویتینگتون
Richard Whittington
مترجم (ها) : دکتر بهمن حاجی پور ، ماجد ناجی
Bahman Hajipou r ، PhD ، Majed Nagi

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش

راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش

کد کتاب : ۱۵۹۴

نویسنده (ها) : رونالد یانگ
Ronald Young
مترجم (ها) : دکتر علی حسین کشاورزی
Ali Hossein Keshavarzi , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

مدیریت دانش کاربردی

مدیریت دانش کاربردی

کد کتاب : ۱۵۹۰

نویسنده (ها) : وندی آر. بوکوویتز ، روث ال. ویلیامز
Wendi R.Bukowitz , Ruth L.Williams
مترجم (ها) : دکتر علی حسین کشاورزی ، دکتر علی رضائیان
Ali Hosein Keshavarzi , PhD , Ali Rezaian, PhD

قیمت : ۲٬۶۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

توسعه مهارتهای مدیران (مواردی که مدیران بزرگ می‌دانند و به آن عمل می‌کنند)

توسعه مهارتهای مدیران (مواردی که مدیران بزرگ می‌دانند و به آن عمل می‌کنند)

کد کتاب : ۱۵۸۷

نویسنده (ها) : بالدوین ، بومر و روبین
Timothy T.Baldwin - William H.Bommer - Robert S.Rubin
مترجم (ها) : دکتر سید مهدی الوانی ، دکتر عباس ابراهیمی و علی جمالی
Seyyed Mahdi Alvani, PhD - Abbas Ebrahimi - Ali Jamali

قیمت : ۲٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

فرهنگ حسابداری آکسفورد (جلد دوم)

فرهنگ حسابداری آکسفورد (جلد دوم)

کد کتاب : ۱۵۸۶

نویسنده (ها) : گری اوئن و جوناتان لاو
Gary Owen - Jonathan Law
مترجم (ها) : علینقی قاسم زاده اسکندری
Alinaghi G. Eskandari

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

بودجه‌ریزی عمومی: نهادهای بودجه‌ریزی و بودجه محلی

بودجه‌ریزی عمومی: نهادهای بودجه‌ریزی و بودجه محلی

کد کتاب : ۱۵۵۹

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر و دکتر طیبه امیرخانی
Adel Azar , PhD , Tayebeh Amirkhani , PhD

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

کد کتاب : ۱۵۵۰

نویسنده (ها) : دکتر علی رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

کد کتاب : ۱۵۳۶

نویسنده (ها) : دکتر علی‌اصغر پورعزت
Ali Asghar Pourezzat , PhD

قیمت : ۱٬۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی

کد کتاب : ۱۵۲۲

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم حسن بیگی
Ebrahim Hassan Beigi , PhD

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

بازاریابی راهبردی: برنامه‌ریزی و نظارت

بازاریابی راهبردی: برنامه‌ریزی و نظارت

کد کتاب : ۱۵۱۶

نویسنده (ها) : گرام دراموند ، جان انسور ، روث اشفورد
Graeme Drummond , Johan Ensor , Ruth Ashford
مترجم (ها) : دکتر شهریار عزیزی ، محمد مقدسی ، مهرداد عظیمی
Shahriar Azizi , PhD , Mohammad Moghaddasi , Mehrdad Azimi

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

مدیریت نگهداری و قابلیت اطمینان

مدیریت نگهداری و قابلیت اطمینان

کد کتاب : ۱۵۱۱

نویسنده (ها) : دکتر احمد جعفرنژاد و دکتر مجید اسماعیلیان
Ahmad Jafarnejad Majid Esmaeelian

قیمت : ۸۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (مفاهیم و مطالعات موردی)

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (مفاهیم و مطالعات موردی)

کد کتاب : ۱۵۰۵

نویسنده (ها) : آر. راداکریشنان ، اس. بالاسوبر امانیان
R.Radhakrishan , S.Balasubramanian
مترجم (ها) : دکتر عادل آذر ، دکتر سعید جهانیان
Adel Azar , PhD , Saeed Jahanyan , PhD

قیمت : ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

ریسک اعتباری اندازه‌گیری و مدیریت

ریسک اعتباری اندازه‌گیری و مدیریت

کد کتاب : ۱۵۰۱

نویسنده (ها) : دکتر محمد طالبی ، نازنین شیرزادی
Mohammad Talebi , PhD , Nazanin Shirzadi

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی

درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی

کد کتاب : ۱۴۹۸

نویسنده (ها) : دکتر رضا طهماسبی
Reza Tahmasebi , PhD

قیمت : ۱٬۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

رهبری فرهمند در سازمانها

رهبری فرهمند در سازمانها

کد کتاب : ۱۴۹۲

نویسنده (ها) : جی ای. کانگر و رابیندرا ان. کانانگو
Jay A. Conger , Rabindra N. Kanungo
مترجم (ها) : سیدوحید کمالیان مهریزی و حمیدرضا اسمعیلی گیوی
Seyyed Vahid Kamalian Mehrizi , Hamidreza Esmaili Givi

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مورد کاوی در مدیریت مالی
با تأکید بر مدیریت ایجاد ارزش در شرکت

مورد کاوی در مدیریت مالی با تأکید بر مدیریت ایجاد ارزش در شرکت

کد کتاب : ۱۴۸۹

نویسنده (ها) : رابرت اف. برانر
Robert F. Bruner
مترجم (ها) : مجتبی کاوند و رسول خوانساری
Mojtaba Kawand , Rasoul Khansari

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

راهنمای مدیران حرفه‌ای ریسک: راهنمای جامع نظریه و کاربرد (جلد اول): نظریه مالی

راهنمای مدیران حرفه‌ای ریسک: راهنمای جامع نظریه و کاربرد (جلد اول): نظریه مالی

کد کتاب : ۱۴۷۹

نویسنده (ها) : کارول الکساندر ، الیزابت شیدی
Carol Alexander , Elizabeth Sheedy
مترجم (ها) : رسول خوانساری ، مجید اصغری ، محمد سجاد سیاهکارزاده
Rasoul Khansari , Majid Asghari , Mohammad Sajad Siahkarzadeh

قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

فرهنگ حسابداری آکسفورد (جلد اول)

فرهنگ حسابداری آکسفورد (جلد اول)

کد کتاب : ۱۴۷۰

نویسنده (ها) : گری اوئن و جوناتان لاو
Gary Owen - Jonathan Law
مترجم (ها) : علینقی قاسم زاده اسکندری
Alinaghi G. Eskandari

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال