کتاب‌ها

نمایش 109 تا 126 مورد از کل 174 مورد

مدیریت گردشگری

مدیریت گردشگری

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۰۲۸

نویسنده (ها) : دکتر مهدی کاظمی
Mehdi Kazemi , PhD

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

کاربرد روان شناسی در آموزش مدیریت

کاربرد روان شناسی در آموزش مدیریت

کد کتاب : ۱۰۲۶

نویسنده (ها) : دیوید ا. استات
David A. Statt
مترجم (ها) : دکتر سید کمال خرازی
Kamal Kharrazi , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مبانى فلسفى تئورى سازمان

مبانى فلسفى تئورى سازمان

کد کتاب : ۱۰۲۳

نویسنده (ها) : دکتر حسن میرزائى اهرنجانى
Hassan M. Ahrandjani , PhD

قیمت : ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

کسب و تجارت الکترونیکى: رویکردى مدیریتى

کسب و تجارت الکترونیکى: رویکردى مدیریتى

کد کتاب : ۱۰۱۴

نویسنده (ها) : دکتر سید حمید خداداد حسینى، شهریار عزیزى و حسین میرحسینى
Seyyed Hamid Khodadad Hosseini , PhD , Shahryar Azizi , PhD , Hossein Mir-Hosseini

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نهادها و سازمانها (اکولوژى نهادى سازمانها)

نهادها و سازمانها (اکولوژى نهادى سازمانها)

کد کتاب : ۹۴۲

نویسنده (ها) : دکتر آرین قلى‌پور
Aryan Gholipour , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانى پیشرفته)

انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانى پیشرفته)

کد کتاب : ۹۲۳

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , Phd

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تعامل انسان و سیستم اطلاعاتى (سیستم اطلاعات مدیریت)

تعامل انسان و سیستم اطلاعاتى (سیستم اطلاعات مدیریت)

کد کتاب : ۹۰۶

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , Phd

قیمت : ۴۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته

مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته

کد کتاب : ۸۶۶

نویسنده (ها) : دکتر رضا راعی ، دکتر احمد پویان‌فر
Reza Raei , PhD , Ahmad Pouyanfar , PhD

قیمت : ۲٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱

مدیریت فشار روانى (مدیربت رفتار سازمانى پیشرفته)

مدیریت فشار روانى (مدیربت رفتار سازمانى پیشرفته)

کد کتاب : ۸۶۳

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , Phd

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

ناشر : سمت

کد کتاب : ۸۵۱

نویسنده (ها) : دکتر محمدجواد عاصمى پور
Mohammad Javad Asemipour , PhD

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

مدیریت راهبردی (برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل)

مدیریت راهبردی (برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل)

کد کتاب : ۸۳۹

نویسنده (ها) : جان ای. پیرس ، ریچارد بی. رابینسون
Johan A. Pearce , Richard B. Robinson
مترجم (ها) : دکتر سیدمحمود حسینی
Seyyed Mahmoud Hosseini , PhD

قیمت : ۱٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

مدیریت تحول سازمانی پیشرفته

مدیریت تحول سازمانی پیشرفته

کد کتاب : ۸۳۸

نویسنده (ها) : روی مک لنن
Roy Melennan
مترجم (ها) : مهدی بابائی اهری
Mehdi Babai Ahari

قیمت : ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

کد کتاب : ۸۲۸

نویسنده (ها) : دکتر سید محمد میرمحمدی
seyed Mohammad Mirmohammadi , PhD

قیمت : ۱۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

کد کتاب : ۸۰۷

نویسنده (ها) : دکتر علی رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۴۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲

نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان: عناصر جامعه‌شناختی حیات سازمانی

نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان: عناصر جامعه‌شناختی حیات سازمانی

کد کتاب : ۷۹۲

نویسنده (ها) : گیبسون بوریل ، گارت مورگان
Gibson Burrell , Gareth Morgan
مترجم (ها) : محمدتقی نوروزی
Mohammad Taqi Norozi

قیمت : ۲٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

کد کتاب : ۷۷۸

نویسنده (ها) : دکتر رضا راعی ، علی سعیدی
Reza Raei , PhD , Ali Saeedi , PhD

قیمت : ۱٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

سیستمهای پویا : اصول و تعیین هویت

سیستمهای پویا : اصول و تعیین هویت

کد کتاب : ۷۶۹

نویسنده (ها) : دکتر نظام الدین فقیه
Nezamoddin Faghih , PhD

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات

مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات

کد کتاب : ۷۶۸

نویسنده (ها) : آلن رادینگ
Alan Radding
مترجم (ها) : دکتر محمدحسین لطیفی
Mohammad Hossein Latifi , PhD

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰