کتاب‌ها

نمایش 127 تا 144 مورد از کل 173 مورد

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد سوم): امام محمد غزالی

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد سوم): امام محمد غزالی

کد کتاب : ۵۷۰

نویسنده (ها) : بهروز رفیعی ، زیر نظر حجت الاسلام اعرافی
Behruz Rafiei Supervised by : Ali Reza Aarafi

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

سیر آراء تربیتی در غرب

سیر آراء تربیتی در غرب

کد کتاب : ۵۶۴

نویسنده (ها) : دکتر علیمحمد کاردان
Ali Mohammad Kardan , PhD

قیمت : ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

علوم تربیتی: ماهیت و قلمرو آن

علوم تربیتی: ماهیت و قلمرو آن

کد کتاب : ۵۴۴

نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان ، زیر نظر دکتر علیمحمد کاردان
Ali Mohammad Kardan , PhD

قیمت : ۱٬۹۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

کد کتاب : ۵۳۸

نویسنده (ها) : دکتر سیداحمد احمدی
S. Ahmad Ahmady , PhD

قیمت : ۶۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۳

ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی

ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی

کد کتاب : ۵۳۵

نویسنده (ها) : دکتر عباس بازرگان
Abbas Bazargan , PhD

قیمت : ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲

مکاتب فلسفى و آراء تربیتى

مکاتب فلسفى و آراء تربیتى

ناشر : سمت

کد کتاب : ۵۳۳

نویسنده (ها) : جرالد ال. گوتک
Gerald L.Gutek
مترجم (ها) : دکتر محمدجعفر پاک‌سرشت
Mohammad Ja`far Pakseresht, PhD

قیمت : ۱٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

راهنماى تدریس در دانشگاهها

راهنماى تدریس در دانشگاهها

کد کتاب : ۵۳۰

نویسنده (ها) : دبلید. آر. میلر ، مارى اف. میلر
W. R. Miller , Marie F. Miller
مترجم (ها) : دکتر ویدا میرى
Vida Miry , PhD

قیمت : ۱٬۶۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد چهارم)

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد چهارم)

کد کتاب : ۵۲۸

نویسنده (ها) : محمد بهشتی ، علی نقی فقیهی ، مهدی ابوجعفری ، زیر نظر حجت الاسلام علیرضا اعرافی
Mohammad Beheshti Ali Naqi Faqihi,Mehdi Abuja`aFari

قیمت : ۸۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹

روشهای پژوهش در علوم تربیتی

روشهای پژوهش در علوم تربیتی

کد کتاب : ۴۹۸

نویسنده (ها) : دکتر غلامرضا خوی نژاد
Golam- Reza Khoynezhad , PhD

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

طراحی برنامه درسی

طراحی برنامه درسی

کد کتاب : ۴۸۳

نویسنده (ها) : آنابل نلسون
Annabelle Nelson
مترجم (ها) : یوسف رضا‌پور
Yusef Rezapour

قیمت : ۷۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش متوسطه

مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش متوسطه

کد کتاب : ۴۶۸

نویسنده (ها) : دکتر حسن ملکی
Hasan Maleki , PhD

قیمت : ۵۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱

مبانی برنامه‌ریزی آموزشی

مبانی برنامه‌ریزی آموزشی

کد کتاب : ۴۵۸

نویسنده (ها) : دکتر بهرام محسن پور
Bahram Mohsenpour , PhD

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰

دیدگاههای نو در برنامه‌ریزی آموزشی

دیدگاههای نو در برنامه‌ریزی آموزشی

کد کتاب : ۴۵۳

نویسنده (ها) : دکتر فریده مشایخ
Farideh Machayekh , PhD

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

طراحى نظامهاى آموزشى: تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی درسی و طراحی برنامه درسی

طراحى نظامهاى آموزشى: تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی درسی و طراحی برنامه درسی

کد کتاب : ۴۳۱

نویسنده (ها) : اى. جى. رمى زفسکى
A. J. Romiszowski
مترجم (ها) : دکتر هاشم فردانش
Hashem Fardanesh , PhD

قیمت : ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۲

آموزش و پرورش ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه

آموزش و پرورش ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه

کد کتاب : ۴۳۰

نویسنده (ها) : احمد صافی
Ahmad Safi

قیمت : ۱٬۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد دوم)

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد دوم)

کد کتاب : ۴۲۷

نویسنده (ها) : محمد بهشتی ، مهدی ابوجعفری ، علی نقی فقیهی زیر نظر حجه الاسلام علیرضا اعرافی
Mohammad Behesht , Mehdi abuja`afari , Ali naqi Faqihi

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نظریه‌های برنامه درسی

نظریه‌های برنامه درسی

کد کتاب : ۴۱۲

نویسنده (ها) : جی. پی. میلر
J. p. Miller
مترجم (ها) : دکتر محمود مهرمحمدی
Mahmoud Mehrmohammadi , PhD

قیمت : ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش و پرورش تطبیقی

کد کتاب : ۴۰۷

نویسنده (ها) : دکتر احمد آقازاده

قیمت : ۲٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲