کتاب‌ها

نمایش 109 تا 126 مورد از کل 173 مورد

راهنماى بهبود تدریس در دانشگاهها
و مراکز آموزش عالى

راهنماى بهبود تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالى

کد کتاب : ۹۵۰

نویسنده (ها) : رابرت کنن و دیوید نیول
Robert Cannon and David Newble
مترجم (ها) : دکتر احمد رضا نصر - حسین زارع - دکتر محمد جعفر پاک سرشت
Ahmad Reza Nasr , PhD , Hossein Zare , PhD Mohammad Jafar Pakseresht , PhD

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس

الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس

ناشر : سمت

کد کتاب : ۹۴۹

نویسنده (ها) : بروس جویس ، امیلی کالهون ، دیوید هاپکینز
Bruce Joyce , Emily Calhoun , David Hopkins
مترجم (ها) : دکتر محمود مهرمحمدی ، دکتر لطفعلی عابدی
Mahmoud Mehrmohammadi, PhD , Lotfali Abedi, PhD

قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری

طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری

کد کتاب : ۹۰۰

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا افضل‌نیا
Mohammad Reza Afzalnia , PhD

قیمت : ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

مسائل آموزش و پرورش ایران

مسائل آموزش و پرورش ایران

کد کتاب : ۸۷۲

نویسنده (ها) : دکتر احمد آقازاده
Ahmad Aghazadeh , PhD

قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۳

جامعه‌شناسى آموزش و پرورش

جامعه‌شناسى آموزش و پرورش

کد کتاب : ۸۴۱

نویسنده (ها) : دکتر محمد شارع‌پور
Mahmoud Sharepour , PhD

قیمت : ۱٬۴۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی گروهی

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی گروهی

کد کتاب : ۸۳۱

نویسنده (ها) : دکتر شکوه نوابی‌نژاد
Shokouh Navabinejad , PhD

قیمت : ۸۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

راهنمایى و مشاوره گروهى

راهنمایى و مشاوره گروهى

کد کتاب : ۸۰۶

نویسنده (ها) : دکتر شکوه نوابى‌نژاد
Shokouh Navabinejad , PhD

قیمت : ۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

کاربرد فناوریهای جدید در آموزش

کاربرد فناوریهای جدید در آموزش

کد کتاب : ۸۰۲

نویسنده (ها) : دکتر شهناز ذوفن
Shahnaz Zoofan , PhD

قیمت : ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان

برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان

کد کتاب : ۸۰۰

نویسنده (ها) : دکتر کورش فتحی واجارگاه
Kourosh Fathi Vajargah , PhD

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (جلد دوم)

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (جلد دوم)

کد کتاب : ۷۹۰

نویسنده (ها) : مردیت گال ، والتر بورگ ، جویس گال
Meredith D. Gall , Walter R. Borg , Joyce P.Gall
مترجم (ها) : جمعی از مولفان زیر نظر دکتر احمدرضا نصر اصفهانی
Ahmad Reza Nasr , PhD

قیمت : ۳٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

مهارتهای مشاوره: رویکردی در حل مشکل مددکاری

مهارتهای مشاوره: رویکردی در حل مشکل مددکاری

کد کتاب : ۷۷۴

نویسنده (ها) : جرارد ایگن
Gerard Egan
مترجم (ها) : دکتر طیبه زندی پور ، دکتر سوسن سیف
Tayyebah Zandipoor , PhD , Sussan Sayf , PhD

قیمت : ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

مهارتهای آموزشی و پرورشی: روشها و فنون تدریس (جلد دوم)

مهارتهای آموزشی و پرورشی: روشها و فنون تدریس (جلد دوم)

کد کتاب : ۷۳۲

نویسنده (ها) : دکتر حسن شعبانى
Hassan Sha`bani , PhD

قیمت : ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر)

روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر)

کد کتاب : ۷۱۰

نویسنده (ها) : دکتر حسن شعبانی
Hassan Sha`bani , PhD

قیمت : ۱٬۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲

روشها فنون و الگوهای تدریس

روشها فنون و الگوهای تدریس

کد کتاب : ۶۷۹

نویسنده (ها) : امان‌الله صفوى
Amanollah Safavi

قیمت : ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰

روشهاى تحقیق کمّى و کیفی در علوم تربیتى و روان شناسى (جلد اول)

روشهاى تحقیق کمّى و کیفی در علوم تربیتى و روان شناسى (جلد اول)

کد کتاب : ۶۷۰

نویسنده (ها) : مردیت دی. گال ، جویس پی. گال ، والتر آر. بورگ
Meredith d. Gall , Walter r. Borg , Joyce P.Gall
مترجم (ها) : دکتر احمدرضا نصر ، دکتر حمیدرضا عریضى و . . . .
Ahmad Reza Nasr , PhD

قیمت : ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

اقتصاد آموزش و پرورش

اقتصاد آموزش و پرورش

کد کتاب : ۶۳۰

نویسنده (ها) : دکتر محمود متوسلی ، دکتر محمدرضا آهنچیان
Mahmoud Motavasseli , PhD , Mohammad Reza Ahanchian , PhD

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰

شیوه بهره‌گیری از کتابخانه‌ها و منابع اطلاعاتى

شیوه بهره‌گیری از کتابخانه‌ها و منابع اطلاعاتى

کد کتاب : ۶۲۴

نویسنده (ها) : ایرج صبا
Iraj Saba

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

زبان‌آموزى

زبان‌آموزى

کد کتاب : ۵۹۶

نویسنده (ها) : دکتر بهمن زندى
Bahman Zandi , PhD

قیمت : ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲