آرشیو اخبار

جمهوری اسلامی و اصالت دانشجو

جمهوری اسلامی و اصالت دانشجو

اکنون بعد گذشت چهل‌واندی سال از تجربه نظام جمهوری اسلامی و کنارگذاشتن نظام و فرهنگ استبدادی و غرب‌زده سلطنت پهلوی شاهد اصالت‌یابی جامعه ایرانی هستیم. دانشگاه و دانشجو با جمهوری اسلامی اصالت خود را پیدا ...

استاد احمد صافی درگذشت

استاد احمد صافی درگذشت

استاد احمد صافی پیشکسوت نام آشنای تعلیم و تربیت کشور و از نویسندگان برجسته «سازمان مطالعه و تدوین» در گذشت.

دکتر عبدالکریم عطارزاده درگذشت

دکتر عبدالکریم عطارزاده درگذشت

دکتر «عبدالکریم عطارزاده» عضو هیأت علمی و دانشیار دانشکده هنر دانشگاه سوره و نویسنده کتاب «مجموعه هنر در تمدن اسلامی» از آثار تولید شده در «سازمان مطالعه و تدوین» در گذشت.