کتاب‌ها

نمایش 145 تا 162 مورد از کل 174 مورد

برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت

برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت

کد کتاب : ۵۱۱

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده
Mohammad Reza Hamidizadeh , PhD

قیمت : ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

کد کتاب : ۴۹۰

نویسنده (ها) : سیدعباس کاظمى ، مسعود کسایى
Seeyed Abbas Kazemi , Massoud Kassaee

قیمت : ۲٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه

کد کتاب : ۴۸۹

نویسنده (ها) : دکتر مهدى ابراهیمى‌نژاد ، اسفندیار فرج‌وند
Mehdi Ebrahimi Nejad , PhD , Esfandiar Farajvand

قیمت : ۱٬۶۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

کد کتاب : ۴۷۷

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian, PhD

قیمت : ۲٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

مدیریت فراملی و جهانی: نگرش تطبیقی

مدیریت فراملی و جهانی: نگرش تطبیقی

کد کتاب : ۴۵۱

نویسنده (ها) : دکتر شمس‌السادات زاهدی
Shamsosadat Zahedi , PhD

قیمت : ۱٬۷۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری

کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری

کد کتاب : ۴۴۶

نویسنده (ها) : حبیب‌الله کشتکار ملکی
Habibollah Keshtcar Maleki

قیمت : ۱٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

ارتباطات و فرهنگ (۱): نظریه ارتباطات سازمانی

ارتباطات و فرهنگ (۱): نظریه ارتباطات سازمانی

کد کتاب : ۴۲۸

نویسنده (ها) : آلفرد جی. اسمیت
Alfred G. Smith
مترجم (ها) : مهدی بابائی اهری
Mehdi babai Ahari , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مدیریت استراتژیک در بازرگانی و صنایع

مدیریت استراتژیک در بازرگانی و صنایع

کد کتاب : ۴۲۵

نویسنده (ها) : دکتر مهدی ابراهیمی نژاد
Mehdi Ebrahimi Nejad , PhD

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

کد کتاب : ۴۱۹

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۲٬۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

پول، ارز و بانکداری

پول، ارز و بانکداری

کد کتاب : ۳۹۴

نویسنده (ها) : فردریک میشکین
Fredrik Mishkin
مترجم (ها) : دکتر على جهانخانى ، دکتر على پارسائیان
Ali Jahan Khani , PhD ، Ali Parsayan , PhD

قیمت : ۱٬۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

تحلیل فرایندی خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری

تحلیل فرایندی خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری

کد کتاب : ۳۹۰

نویسنده (ها) : دکتر محمدسعید تسلیمی
Mohammad Saeid Taslimi , PhD

قیمت : ۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

تحقیق در عملیات (جلد اول)

تحقیق در عملیات (جلد اول)

کد کتاب : ۳۷۱

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا مهرگان ، دکتر بهروز دری ، دکتر محمود صارمى
Mohammad Reza Mehregan , PhD , Behrouz Dorri , PhD , Mahmoud Saremi , PhD

قیمت : ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

بازاریابی بین‌المللی

بازاریابی بین‌المللی

کد کتاب : ۳۶۷

نویسنده (ها) : دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی
Mohammad Ali Babaie Zakliki , PhD

قیمت : ۱٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۳

کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت آماری

کد کتاب : ۲۹۳

نویسنده (ها) : دکتر نظام الدین فقیه
Nezamoddin Faghih , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم: تحلیل آمارى

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم: تحلیل آمارى

کد کتاب : ۲۷۴

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر ، دکتر منصور مؤمنى
Adel Azar , PhD , Mansoor Mömeny , PhD

قیمت : ۲٬۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱

مدیریت تحول سازمانى

مدیریت تحول سازمانى

کد کتاب : ۲۵۰

نویسنده (ها) : دکتر محمدسعید تسلیمى
Mohammad Saeid Taslimi , PhD

قیمت : ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

تجزیه و تحلیل و طراحى سیستم

تجزیه و تحلیل و طراحى سیستم

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۱۷

نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۱٬۵۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۱

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول

کد کتاب : ۱۸۹

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر ، دکتر منصور مومنى
Adel Azar , PhD , Mansoor Momeny , PhD

قیمت : ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲