اخبار - آرشیو

فراز و نشیب تولید منابع تخصصی علوم انسانی در کشور/ مأموریت دانشگاه‌ها داشتن انتشارات نیست!

فراز و نشیب تولید منابع تخصصی علوم انسانی در کشور/ مأموریت دانشگاه‌ها داشتن انتشارات نیست!

معاون پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) گفت: ماموریت دانشگاه داشتن انتشارات نیست که هر کتابی را در هر سطحی چاپ کند. انتشارات دانشگاهی یک مدل موازی کاری است البته ما ...

دانشجویان بدون آزادی به استقلال فرهنگی و خودباوری نمی‌رسند

دانشجویان بدون آزادی به استقلال فرهنگی و خودباوری نمی‌رسند گالری

حجت الاسلام ذبیحی در مراسم روز دانشجو در سازمان سمت گفت: تا به استقلال فرهنگی نرسیم و دانشجویان نتوانند آزادانه سخن گویند و خود را باور کنند، دیگر نمی‌توانند به استقلال بیندیشند و بنابراین به ...