اخبار - آرشیو

«اقتصاد دانش‌بنیان» منتشر شد

«اقتصاد دانش‌بنیان» منتشر شد

«سازمان مطالعه و تدوین» کتاب «اقتصاد دانش‌بنیان: مبانی، مفاهیم، روش‌شناسی» اثر فرشاد مؤمنی ، و سید محمدباقر نجفی را منتشر کرد.