اخبار - آرشیو

بخش کتاب‌های آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی زبان‌ها متولی ندارد

بخش کتاب‌های آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی زبان‌ها متولی ندارد

حسین هاجری عضو هیات علمی سازمان سمت با تاکید بر اینکه تعیین متولی راه‌حلی برای رفع این مشکلات است گفت: شایسته‌ترین متولی برای تهیه کتاب زبان‌فارسی و تاسیس کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی وزارت علوم ...