اخبار - آرشیو

دکتر لبنی خمیس: وزارت آموزش عالی عراق، خواهان استمرار همکاری با «سمت» است

دکتر لبنی خمیس: وزارت آموزش عالی عراق، خواهان استمرار همکاری با «سمت» است

دکتر لبنی خمیس مدیر کل اداره پژوهش و تحول علمی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی جمهوری عراق در گفتگو با روابط عمومی «سمت» از چشم‌انداز روابط علمی بین‌المللی میان دو طرف سخن گفت.

برگزاری نشست علمی دربارۀ چگونگی تالیف کتاب‌های مبنایی و درسی دربارۀ تاریخ علم، فناوری، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی

برگزاری نشست علمی دربارۀ چگونگی تالیف کتاب‌های مبنایی و درسی دربارۀ تاریخ علم، فناوری، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی گالری

نشست علمی دربارۀ چگونگی تالیف کتاب‌های مبنایی و درسی دربارۀ تاریخ علم، فناوری، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی با حضور دکتر گلشنی و تنی چند از اساتید متخصص در این حوزه برگزار شد.

حضور مدیر کل اداره پژوهش و تحول علمی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی جمهوری عراق در سازمان مطالعه و تدوین (سمت)

حضور مدیر کل اداره پژوهش و تحول علمی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی جمهوری عراق در سازمان مطالعه و تدوین (سمت) گالری

در راستای همکاری‌های علمی بین‌المللی «سمت» با وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی جمهوری عراق، دکتر لبنی خمیس مهدی، مدیر کل اداره پژوهش و تحول علمی عراق، در محل سازمان حاضر شد و با دکتر ...